Inschrijvingen

Inschrijven voor dit evenement

20170418 Leren programmeren in C# .NET - Introductie ADO.NET

Planning

20170418 Leren programmeren in C# .NET - Introductie ADO.NET
18/04/2017 09:00 — 18/04/2017 16:00

Beschrijving

Lesdata

Opleiding van 20 sessies verspreid over 10 dagen:

 • 18/04/2017 van 09:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00
 • 25/04/2017 van 09:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00
 • 02/05/2017 van 09:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00
 • 09/05/2017 van 09:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00
 • 16/05/2017 van 09:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00
 • 23/0503/2017 van 09:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00
 • 30/05/2017 van 09:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00
 • 06/06/2017 van 09:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00
 • 13/062017 van 09:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00
 • 20/06/2017 van 09:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00

Omschrijving

Organisaties die op middellange termijn keuze moeten maken voor een programmeertaal kiezen meer en meer voor C# .NET om hun bedrijfskritische applicaties te (laten) ontwikkelen. Met dit stijgend succes van de C# taal neemt ook de vraag naar C# programmeurs en bijgevolg naar C# prograammeerkennis toe. Deze opleiding is een aanrader voor elke IT-er die op een professionele manier wil leren programmeren in C# - "from Scratch"!

Wat kent men na het volgen van deze opleiding

Tijdens deze opleiding maakt u op een praktijkgerichte manier kennis met Visual Studio 2015.NET, de ontwikkelomgeving waarin u C#.NET applicaties leert programmeren. De nadruk ligt op het schrijven van toekomstgerichte Windowstoepassingen in C# met bijzondere aandacht voor het bewerken van gegevens uit een databank met behulp van ADO.NET. De opleiding bestaat uit drie delen. Tijdens het eerste gedeelte wordt programmatielogica aangeleerd aan de hand van eenvoudige C# .NET programmavoorbeelden. In een tweede gedeelte komt het concept van OOP uitgebreid aan bod. In dit laatste deel maakt u tevens kennis met complexere programmatie technieken zoals aoa: Lambda expressions, LINQ en multithreading. U krijgt een introductie ADO.NET en u verwerft inzichten in verschillende technieken om databasetoepassingen te ontwikkelen en deze in functie van een gegeven context toe te passen.

 

Programma

Modulel 1: Visual Studio, programmatielogica en OOP IN C# (10 sessies)

 • Overzicht technologieën,
 • De programmeeromgeving:
  • Visual Studio.NET 2015 leren gebruiken,
  • Creëren van een eerste project,
 • Inoefenen van de basis C# Syntax,
 • Inoefenen van opbouw van een programma en programmatielogica aan de hand van kleine stukjes programmacode:
  • Data types,
  • Variabelen declareren,
  • Operatoren,
  • herhalingslussen: IF, While, Loops,
  • Arrays,
  • Value Types, Reference types, null,
  • Functies: Out, ref, params, Access modifiers
 • Overzicht van object georiënteerde programmeertalen.
 • Gestructureerd versus object-georiënteerd programmeren
 • Object georiënteerd programmeren:
  • Klassen, objecten en instances,
  • Wat zijn objecten?
  • Kenmerken van classes, onderhoudbaarheid van toepassingen verbeteren
  • Verbanden tussen klassen, methoden en functies,
  • Attributen, properties, indexers,
  • Inheritance (overerfbaarheid),
  • Polymorphisme
 • Debugging en Exception handling (try.. catch)
 • De werking van de Garbage collector

 

Module 2: Introductie ontwikkelen van databasetoepassingen mbv ADO.NET Entity Framework - en ander programmeertechnieken (10 sessies)

 

 • Speciale klassen: Abstract, Static, Partial, ...
 • Interface based programming in Visual Studio 2015
 • Delegates
 • Events,
 • Lambda expressions,
 • Generics
 • Accessing a Database:
  • Het gebruik van Entity Data Models
  • LINQMet behulp van LINQ data opvragen en aanpassen,
  • Hoe en wanneer ADO.NET toepassen,
  • Entity Framework
 • Bestanden lezen en schrijven
 • XML en gerelateerde technologieën: LINQ-TO-XML,
 • Serializeren van objecten,
 • Destructors en het Diposable pattern,
 • Via multithreading snellere applicaties schrijven:
  • Theading en parallel library,
  • Async/await,
 • Met Reflection de metadata van de code opvragen
 • Integratie met Unmanaged Code:
  • OLE automation
  • Dynamic Objects,
 • Beveilig uw data met encryptie en decryptie,
 • Introductie WCF externe data opvragen en ontsluiten:
  • WCF DataService bouwen
  • Een externe (web)service aansprekens
 • Introductie WPF: Aanmaken van een User Interface for Graphical Applications
  • XAML voor ontwerp van User Interface,
  • Data binding in WPF

Deelnemers ontvangen een cursustekst waarin zowel conceptuele voorbeelden als praktijk oefeningen worden uiteengezet,

Laptop vereist: Om de opleiding te kunnen meevolgen is het noodzakelijk dat deelnemers een Laptop met een Windows OS meebrengen met daarop de laatste versie van Visual Studio .NET (hiervoor kan u gratis de Community Edition downloaden)

Methodologie

Flipping the ClassRoom:

Voor het grootste gedeelte van de opleiding kan het concept van Flipping the ClassRoom toegepast worden:

Voorbereiding vooraf (thuis of werkomgeving): Vooraleer de klassikale sessie van een bepaalde topic bij te wonen kan men "Het speciale on-line cursusmateriaal + CloudsLabs" reeds bekijken en als volgt inoefenen:

1. Topics/theorie/concepten bekijken via High Quality video (Video Trainer)

2. Toegang tot Hands-on labs,

3. Knowledge checks,

4. Oplossen van programmeeropdracht dat "ClassRoom trainer" bezorgde tijdens vorige sessie.

Tijdens de klassikale sessie (ClassRoom trainer) wordt volgende leermethode toegepast:

1. (na 1ste les) oplossing van de opdracht die op het einde van de vorige sessie meegegeven werd.

2. Kort de concepten/theorie opnieuw bijgebracht door de real live ClassRoom trainer,

3. Samen met Trainer maakt u een oefening om concept - programmeer techniek in te oefeningen

4. Er een variante 2de oefening gemaakt door elke cursist afzonderlijk onder toezicht van de trainer

5. De trainer toont hoe de oplossing best dient opgebouwd te worden via interactieve vraagstelling met de deelnemers.

6. Deelnemers krijgen een programmeeropdracht (huiswerk) mee om tegen volgende sessie opgelost mee te brengen

Nuttig om weten: Om te komen tot beklijvende kennis, inzichten en toegepaste ervaring past u best de hier boven beschreven leermethodologie "Flipping the ClassRoom" toe. Ter voorbereiding van één klassikale sessie reserveert u best 1u.

Belangrijk om weten:

 • Om de opleiding te kunnen meevolgen is het noodzakelijk dat deelnemers een Laptop met een Windows OS meebrengen.
 • Visual Studio .NET geinstalleerd op Laptop: hiervoor kan u gratis de Community Edition downloaden.

Voor wie is deze opleiding bestemd

 • Aspirant-programmeurs met Windows-ervaring die in C# willen leren programmeren en die enige affiniteit hebben betreffende programmatielogica en/of (VBA) Scripting.
 • Programmeurs met ervaring in een niet-OOP-taal en die kennis wensen uit te breiden (of op te frissen)

Voorkennis

Personal skills/competenties: Abstract analytische denkvermogen en aanleg voor formalisme.

Technical skills: Er is geen programmeerervaring vereist gezien in het begin van de opleiding alle programmatielogica - "from scratch" - wordt bijgebracht.

Prijs

Effectief Lid V-ICT-OR
€ 1332
Standaard
€ 1480

Organisator

Escala

Locatie

Tramstraat 63
9052 Zwijnaarde

Inschrijven voor dit evenement