Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gemeente Bornem - Hugo De Pauw

10/01/2011

VICTORiaan in de kijker
Hugo De pauw (2006)

 

Bornem ligt in het unieke natuurgebied van dijken, polders, bomen en grachten. Ver van alle drukte, in de schilderachtige omgeving van de Oude Schelde en het groene Scheldeland werkt Hugo De Pauw er als systeembeheerder voor de gemeente en het OCMW...

  • Hugo, hoe ben je hier terecht gekomen?

Ik ben geboren en getogen in Bornem. Na mijn studies kwam er een plaats vrij op het gemeentehuis. (een personeelslid nam verlof om sociale redenen). Ik was heel tevreden dat ik onmiddellijk werk had en in mijn eigen gemeente. Ik kwam er terecht op de financiële dienst.

  • Hoe is jullie dienst ICT ontstaan/geëvolueerd?

Rond 1990 werd onze eerste Philips server en enkele domme terminals aangekocht. Ik stelde mij onmiddellijk kandidaat om het systeem te beheren naast mijn job op de financiële dienst. Van het college mocht ik regelmatig cursussen volgen om mij bij te scholen in ICT. Ook in mijn vrije tijd kon ik het mij niet laten om bij te studeren. De tijd die ik aan ICT besteedde evolueerde van enkele uren naar een deeltijdse job. Vanaf 1996 werd ik voltijds systeembeheerder. In 2002 werd er een extra medewerker aangetrokken, Katleen Tourny. Samen beheren we nu een zevental servers, 150 PC's, een gemeentelijk netwerk, de gemeentelijke website ...Systeembeheerder van zowel de gemeente als het OCMW, voor heel wat secretarissen is dat gewoon onmogelijk?

Van in het begin ben ik systeembeheerder voor de gemeente en het OCMW. Het OCMW is op een twee honderd meter van ons. We zitten samen op dezelfde servers. Dit betekent kostenbesparing naar servers toe, personeel en ook voor de aankoop van programma's die hetzelfde zijn voor OCMW en gemeente hebben we steeds bij Schaubroeck kortingen gekregen. Als we zien hoe in kleine OCMW's een administratief medewerker systeembeheerder is zonder de nodige kennis....Ons OCMW heeft steeds achter deze samenvoeging gestaan en tot nu toe is dit steeds prima verlopen...het OCMW is voor ons een dienst zoals het cultuurcentrum of de brandweer. Voor kleinere OCMW vind ik dit een heel mooie oplossing... voor grote OCMW's met een eigen ICT dienst (die gewoon zijn zelfstandig te werken) zal het wel moeilijker zijn samen te werken met de ICT dienst van de gemeente... Nochthans zijn er volgens mij alleen maar voordelen... Vorig jaar was er de 'award' voor jullie digitaal loket.

  • Dat is er niet zo maar gekomen. Kan je ons wat vertellen over de voorgeschiedenis?

Onze gemeente had vrij vroeg (1997) een eigen website die ik gemaakt had met frontpage. Toen hadden we al een beperkt digitaal loket: meldingskaart, enkele invulformulieren en enkele bestanden die men kon downloaden. In 2003 mocht ik van het College een bedrag besteden om ons digitaal loket uit te breiden met aanvragen voor attesten of uittreksels van onze dienst bevolking en burgerlijke stand. Er werd contact genomen met de firma Schaubroeck en er werd samen een pilootproject opgestart.

  • Een goed softwareproduct aankopen is dat voldoende voor een digitaal loket?

Neen, er komen toch nog enkele belangrijke dingen bij kijken. Belangrijk is dat het digitaal loket geïntegreerd is met de bestaande back-officesoftware van de diensten. Het heeft géén zin om aan de front een mooie digitaal loket te hebben en dat de aanvraag van bv een uittreksel bij een ambtenaar met een mailtje toekomt en deze de gegevens manueel moet overtypen. Bij ons is het zo geïntegreerd dat een ambtenaar minder tijd nodig heeft om een aanvraag via het digitaal loket te verwerken dan wanneer die aanvraag aan het loket gebeurt. Fantastisch niet? We breiden onze dienstverlening uit naar 24u/24u en onze ambtenaren kunnen sneller zo'n aanvraag afwerken.
Een ander belangrijk item is opstarten van een helpdesk. De burgers moeten weten waar en wanneer men terecht kan wanneer er iets niet goed lukt of wanneer men vragen heeft. Ook moeten de aanvragers goed geïnformeerd worden over de wijze en binnen welke periode de aanvraag verwerkt wordt.
Tenslotte moet je het digitaal loket regelmatig promoten. Net zoals in de privé moet je klanten winnen: verdelen van brochures, regelmatige publicaties ...

  • Jullie gebruiken de "fedicttoken" als authentificatie?

Inderdaad. Sinds december 2003 kan men voor ons loket bevolking, burgerlijke stand en kinderopvang inloggen met de fedicttoken. Dit is dezelfde login paswoord en token voor het invullen van je belastingsaangifte. Jan Deprest (voorzitter van fedict) nam het prachtige initiatief dat andere overheden zoals gemeenten en steden gratis kunnen gebruik maken van deze authentificatie. Dit vind ik echt een voorbeeld van goed bestuur en samenwerking tussen de verschillende overheden in ons land!

Wat ik niet begrijp is dat er zo weinig gemeenten of steden gebruik van maken. Het is toch fantastisch moest je met één en dezelfde login op alle digitale loketten van gemeenten, steden, provincies ... terecht kunnen? De registratieprocedure voor de bevolking is zéér eenvoudig, je hoeft je niet te verplaatsen! Gemeenten en steden mogen het authentificatiesysteem gratis gebruiken van de federale overheid!

Sinds eind vorig jaar kan men naast de fedicttoken ook met een eID inloggen op ons digitaal loket. Inwoners die dat wensen kunnen bij ons een kaartlezer kopen met de nodige software en handleidingen.

Wat ik een mooie toepassing vind op de eID naast het on-line invullen van je belastingsaangifte is de site van het rijksregister https://mijndossier.rrn.fgov.be. Met je eID kan je je persoonlijke gegevens welke op de computers van het rijksregister zijn opgeslagen raadplegen. Je kan uittreksels in xml downloaden en je kan zelfs zien wie je dossier bij het rijksregister heeft geraadpleegd. Ook wat Fedict gerealiseerd heeft op korte tijd met beperkte middelen vind ik fantastisch. Wanneer je op de website http://www.fedict.be hun lijstje van projecten bekijkt... Ze hebben echt pionierswerk verricht.De token en eID zijn onmisbare tools voor goede e-gov projecten.

  • Wat zou je graag nog realiseren met het digitaalloket?

E-gov is nooit af. Het is een voortdurend proces van automatiseren, analyseren, verbeteren, vereenvoudigen...
Zo gaan we binnenkort starten met een geïntegreerd klachtensysteem. De burger heeft bij de meldingen de keuze tussen zijn persoonlijke gegevens manueel typen, gebruik van de token ofeID. Zijn klacht zal automatisch binnenkomen in het pakket briefwisseling van Schaubroeck en kan zo volledig opgevolgd worden.
Het softwarepakket van onze bib zouden we kunnen laten aanpassen naar de eID. Zo wordt een lenerskaart overbodig en kan je met je eID boeken lenen.
Een nieuwe website en intranet met fedicttoken en eID als authentificatie staat ook op ons verlanglijstje...
Besturen die nog meer info willen lezen over ons digitaal loket kunnen een uitgebreid artikel raadplegen in de uitgave Praktijkgids management in lokale besturen van Wolters Kluwer.
Besturen die vragen hebben rond ons digitaal loket mogen mij steeds contacteren...