Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gemeente Evergem - Marc Goethals

10/01/2011

Marc Goethals (2009)

 

 • Omschrijf kort je gemeente/stad

Evergem is een middelgrote fusiegemeente van 3 dorpskernen (Evergem, Ertvelde en Sleidinge), gelegen ten noorden van Gent. Onze gemeente strekt zich uit van Gent tot Zelzate en telt ongeveer 32 500 inwoners.

 • Hoe kwam jij persoonlijk, als ambtenaar in de gemeente/stad terecht?

Na een bevorderingsexamen bij mijn vorige werkgever (De Post), kreeg ik een nieuwe job, met bijhorende salarisverhoging aangeboden. Daar de job niet aan mijn verwachtingen beantwoordde, besliste ik dat ik na 15 jaar toch maar eens naar een andere job moest uitkijken. Toevallig was er een vacature voor "informatica ambtenaar" bij het gemeentebestuur van Evergem. Ik slaagde in het aanwervingsexamen en mocht de vacature invullen. Voor mij een nieuwe uitdaging, waar ik mij ten volle kon, en nog steeds kan, in uitleven.

 • Wat was je opleiding?

Lang geleden volgde ik een opleiding industriële elektronica. Veel informatica kwam daar toen niet aan te pas.

Later heb ik nog 3 jaar avondschool informatica gevolgd. Tussendoor heb ik ook nog tal van kortere IT-opleidingen gevolgd. Toen was dit puur uit interesse, want voor mijn toenmalige job had ik dit niet echt nodig.

 • Sluit je opleiding aan bij wat je nu doet?

Niet helemaal, al moet ik zeggen dat mijn technische achtergrond mij toch al vaak geholpen heeft bij het oplossen van diverse problemen. Systeembeheer op zich, wat zeker in de beginperiode, mijn belangrijkste taak was, was voor mij compleet nieuw.

 • Heb je nood aan bijkomende opleidingen?

Ik zou wel gek zijn om hierop negatief te antwoorden. Vooreerst heb je de constante technologische evoluties die elkeen, die met ict te maken heeft, er toch wel toe dwingen om op geregelde tijdstippen bij te scholen. Anderzijds ben ik de voorbije jaren ook binnen mijn job in die mate geëvolueerd dat ik een aantal nieuwe vaardigheden (we noemen dit graag competenties) best kan gebruiken.

 • Hoe is jouw functie/dienst ontstaan?

De functie van "informatica ambtenaar" bestond reeds voor ik hier in dienst trad. Door de jaren heen zijn we echter al snel van een eenmansdienst geëvolueerd naar een heuse ICT-dienst. Het spreekt dan ook voor zich dat mijn takenpakket tijdens de voorbije jaren sterk veranderd is. In de beginjaren kwam het er vooral op aan om "het boeltje draaiende te houden". De laatste jaren verwacht men van mij echter meer en meer dat we een belangrijke rol gaan spelen in het ondersteunen van de organisatie. Wij hebben als ICT-dienst het voorrecht om van op de eerste rij mee te werken aan de verdere uitbouw van onze gemeentelijke dienstverlening. Een uitdaging die we maar al te graag aangaan.

 • Wat zal de komende jaren belangrijk zijn voor jouw bestuur?

De voorbije jaren (en ook nog het komende jaar) hebben we ons vooral gefocust op het op punt stellen van onze infrastructuur. Nu we –bijna- zo ver zijn, zullen de komende jaren meer in het teken staan van informatie-management. Zo is er binnen de organisatie een grote behoefte aan document management. Ook de uitbouw van een digitaal archief staat op het programma. Daarnaast overwegen we ook de aanschaf van een notuleringspakket. Meer dan voldoende uitdagingen dus, waarbij we als ICT-dienst een belangrijke opdracht te vervullen hebben.

 • Welk ICT project binnen uw gemeente/stad kan je terecht 'jouw project' met fierheid benoemen?

Om eerlijk te zijn kan ik hier toch wel een aantal projecten opsommen waar ik met enige fierheid op terug kijk. Zo waren wij één van de eerste gemeenten (na stad Gent, waar vaak naar verwezen wordt) die na de politiehervorming het ISLP-netwerk en het gemeentelijk netwerk aan elkaar koppelden. De federale politie stond dit enkel toe wanneer er strikte garanties naar beveiliging verzekerd waren. Bij het begin van deze legislatuur hebben we alle gemeenteraadsleden uitgerust met een laptop. Zo werd het voor hen mogelijk om, van thuis uit en op een beveiligde manier, de nodige documenten te kunnen raadplegen. In september start de 2de fase van de uitbouw van een gemeentelijk glasvezelnetwerk. Wanneer die afgerond zal zijn, zullen alle sites in 2 van de 3 dorpskernen via glasvezel met elkaar verbonden zijn. Momenteel zijn we samen met het OCMW bezig om een volledig redundante server- en storage infrastructuur uit te tekenen. Het lastenboek is ondertussen reeds verschenen. Dit vormt ongetwijfeld meteen ook de basis voor een verdere samenwerking tussen de verschillende it-diensten.

 • Is er voor de ICT'er een rol in het management/team?

Momenteel is ict niet rechtstreeks in het managementteam vertegenwoordigd. Dit neemt echter niet weg dat ik bijna maandelijks naar het managementteam uitgenodigd wordt om één of ander project toe te lichten. Per slot van rekening zijn we bij quasi elk project ook een stukje betrokken partij. In de toekomst zal ict wel degelijk permanent in het managementteam vertegenwoordigd zijn.

 • Wat doe jij om jouw politieke bestuur betrokken partij te maken? of hoe tracht jij voldoende middelen voor ICT te verkrijgen?

Eigenlijk heb ik daar nauwelijks problemen mee. Enerzijds heb ik steeds ten volle de steun gekregen van onze secretaris. Hij is er zich immers van bewust dat ict op diverse vlakken een (ideaal) hulpmiddel kan zijn bij de uitbouw van een sterke organisatie met een klantgerichte dienstverlening. Ik zie het dan ook als mijn taak om de organisatie de zaken aan te reiken die daarbij kunnen helpen. Langs de andere kant hebben we een bestuur dat echt wel open staat voor vernieuwing. Men beschouwt mij nog steeds als de specialist ter zake. Goede, degelijk onderbouwde voorstellen worden steeds in overweging genomen. Eigenlijk ben ik op de 10 jaar dat ik in Evergem aan de slag ben nog nooit terug gefloten.

 • Is ICT voldoende geïntegreerd in de diensten?

Voldoende is misschien wat overdreven. Laat ons zeggen dat alle diensten ondertussen beseffen dat ICT- in mindere of meerdere mate - een ondersteunende rol kan spelen bij het uitbouwen van een kwaliteitsvolle dienstverlening. Eén van de grootste uitdagingen voor de komende jaren, is werken aan het besef dat de beschikbare informatie zoveel mogelijk centraal beheerd moet worden. Uiteindelijk moeten we naar oplossingen zoeken waarbij data in centrale databanken terecht komt, om deze data binnen verschillende toepassingen en voor verschillende gebruikers beschikbaar te stellen.

 • Wat kan V-ICT-OR voor jou (je bestuur) betekenen?

V-ICT-OR is voor mij op de eerste plaats een organisatie waar je collega's ontmoet. Waar je kan horen "hoe zij één en ander aangepakt hebben". Verder zijn we (ik ben zelf actief lid van de werkgroep Vic) aardig op weg om een hoop kennis en expertise te vergaren, die dan zo vlot mogelijk weer tot bij zoveel mogelijk leden dient te geraken. Momenteel zijn er wel nog een aantal zaken die ik mis. Zo moeten we er volgens mij toch wel toe komen om binnen V-ICT-OR best practises of standaarden uit te werken. Nu blijven we nog al te vaak binnen ons eigen bestuur aanmodderen.

 • Hoe staat je bestuur t.o.v. V-ICT-OR VZW?

Wat ons bestuur betreft is er op dit vlak geen enkel probleem. Wij zijn van in het begin lid. Mits de nodige afspraken naar verzekering van de dienstverlening mogen we vlot deelnemen aan de activiteiten. Ook voor de werking van de werkgroep VIC, krijg ik, binnen de perken, de nodige ruimte. Ik denk dat ik mijn bestuur echt niet meer moet overtuigen van de (meer)waarde die organisaties zoals V-ICT-OR VZW kunnen opleveren.