Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

OCMW Gent - Frans Van Lysebetten: V-ICT-ORiaan in de kijker... houdt het veilig

26/11/2012

Hou het veilig! Dat is de slagzin van Frans Van Lysebetten, preventieadviseur bij OCMW Gent, als het op IT aankomt. Treed binnen in het OCMW Gent en de professionele wereld van Frans.             

FRANS VAN LYSEBETTEN OCMW GENT TEAM

      
Omschrijf kort je gemeente/stad

Gent, hoofdstad van provincie Oost-Vlaanderen en centrumstad met een rijk verleden. Met inbegrip van de 13 deelgemeenten heeft Gent een oppervlak van 156,18 km2. Het cultuurpatrimonium van Gent is uitgebreid en heeft een rijk verleden. Een bezoekje aan deze gastvrije stad zal u hier van snel overtuigen.

Met ongeveer 247 000 inwoners (status 2011), een mix van bevolkingsgroepen en het bijkomend aanzuigeffect van de universiteit en de hogescholen maakt de organisatie van de stad er niet eenvoudiger op.

Hoe kwam jij, als ambtenaar in de gemeente/stad/OCMW terecht? 

Ik werkte in een groot Antwerps telecombedrijf en pendelde dagelijks met het openbaar vervoer vanuit Gent. Een vacature van het OCMW Gent betekende voor mij niet alleen een nieuwe uitdaging in de technische dienst, maar eveneens een dagelijkse tijdswinst van ongeveer 2,5 uur.

Na een zevental jaar op de technische dienst van het OCMW Gent gewerkt te hebben werd ik daar aangesteld als preventieadviseur.

Welke opleiding genoot je?

Na de studies industrieel ingenieur, bekwam ik het getuigschrift D-cursus en het brevet van preventieadviseur niveau 1. Tijdens mijn werk op de technische dienst behaalde ik het diploma verwarmings- en koeltechnieken.

Sluit je opleiding aan bij wat je nu doet?

Ik heb het geluk gehad dat studies en werk steeds op mekaar afstemden.
De technische ervaring die ik opdeed is een krachtig hulpmiddel voor het herkennen van risico's in mijn huidige functie.

Heb/had je nood aan bijkomende opleidingen?

Met de toewijzing van de functie adj. veiligheidsconsulent is de recente cursus bij Smals over informatieveiligheid een leerrijke aanvulling. Zie ook vraag 3.

Hoe is jouw functie/dienst ontstaan? 

Heel eenvoudig, preventieadviseur is een wettelijke verplichting. Veiligheidsconsulent is opgelegd voor OCMW's aangesloten op het netwerk van de kruispuntbank.

Wat zal de komende jaren belangrijk zijn voor jouw bestuur?

De burgers en vooral zij die er het meeste nood aan hebben, met de beschikbare middelen te voorzien in een minimum aan welzijn. Hierbij houdt het bestuur rekening met de veranderende maatschappelijke normen en waarden. Op het gebied van ICT is het zo dat de nieuwe woonzorgcentra uitgerust zijn met internetverbindingen ten behoeve van de bewoners. De ervaring leerde dat dit extra communicatiemiddel deze mensen vaak uit hun eenzaamheid verlost. Een aantal chatten zelfs met hun kleinkinderen.

Welk ICT project binnen de gemeente/stad/OCMW kan je terecht met fierheid  'jouw project' noemen?

Na twee gevallen van telefoonfraude groeide bij mij het besef hoe kwetsbaar een organisatie met beperkte preventie inzake informatiebeveiliging is. Bekabelingen werd aangepast en er volgden afspraken met telecomoperator.
Een volgende stap was de oprichting van een interne werkgroep informatieveiligheid en een doorlichting in samenwerking met het Mechelse Memori. Dit bezoek waar enkele 'ethische hackers' op het netwerk losgelaten werden was aanvankelijk niet naar de zin van onze software leverancier. Naarmate het project vorderde en de ICT-mensen zagen dat het door hun geconfigureerde netwerk nog zo slecht niet was, werd de samenwerking beter. Vandaag is onze softwareleverancier Digipolis eveneens lid is van v-ict-or en brengt geregeld interessante veiligheidsitems aan.

Is er voor de ICT’er een rol in het management team?

Ja. Het is enorm moeilijk om bottom-up te werken. Bovendien zijn in het managementteam alle departementen vertegenwoordigd. Ook binnen de werkgroep informatieveiligheid streven we naar een zo breed mogelijk draagvlak.

Wat doe je om jouw politieke bestuur betrokken partij te maken? Hoe tracht je voldoende middelen voor ICT te bekomen?

Voor de soft- en hardwaretools verwijs ik naar de ICT coördinator. Voor de veiligheid tracht onze dienst het veiligheidsbesef bij alle de medewerkers te verhogen en de fysieke afscherming te verbeteren

Is ICT voldoende geïntegreerd in de diensten?

Binnen mijn domein zal ik antwoorden op de vraag: "Is ICT-veiligheid voldoende geïntegreerd in de diensten". Het waarborgen van veiligheid is een evenwicht tussen kosten en resultaten.
Absolute veiligheid is onbetaalbaar. Veiligheid is een continue opdracht. Er komen nieuwe mensen, mensen vergeten en de best beschikbare technieken wijzigen. Omdat het OCMW van Gent voldoende groot is (2400 personeelsleden in 2011), verdelen we de taken. De ICT-coördinatie neemt opleiding van toepassingsbeheerders en gebruikersondersteuners (=soort van EHBO bij ICT) voor zijn rekening. 

De veiligheidsdiensten waken over social engineering, fysieke toegangscontrole en informatieopvragingen bij KSZ aan de hand van loggings.

Wat kan V-ICT-OR voor jou en je bestuur betekenen?

Leverancier van best beschikbare middelen en aanbieders van tools om veiligheden te waarborgen. Met hun periodieke opleidingen of informatiedagen komen ze aardig in de buurt.

Hoe staat je bestuur t.o.v. V-ICT-OR?

Goed, anders zouden we onmogelijk met vier personeelsleden lid van V-ICT-OR kunnen zijn.

Iedere IT’er heeft wel grappige anekdotes te vertellen over o.a. eindgebruikers en hun hulpvragen. Wat is de grappigste of meest onwaarschijnlijke situatie ivm ICT die jij meemaakte in jouw gemeente/stad/OCMW? 

Spellingcheckers kunnen gevaarlijk zijn : al eens een mail verzonden die start met : Beste Veronique en waar de spellingscontrole Beste Vernikkel van maakt ?

Wat is je slagzin als het op IT aankomt?

Hou het veilig !

Frans Van Lysebetten