Plan van aanpak en timing

Aanpak en timing

  • Q1 2013 - we starten met een inventarisatie van mogelijke piloten op de snijvlakken van de verschillende werkdomeinen van de gemeentelijke dienstenleveranciers binnen het consortium.
  • Q2 2013 - wordt ingezet op ondersteuning bij de realisatie van piloten de en promotie van de piloten via de diverse kanalen van V-ICT-OR.
  • 7/7/2013 - wordt door een jury met vertegenwoordiging van de lokale besturen, Vlaamse Overheid en academische partners het beste integratieproject verkozen.

3xI consortiumvergadering.

volgende overleg: 27 maart 2013, 9u30-12u

kick-off
Datum: woensdag 6 februari, 10-12u.
Locatie: Raadzaal van het Stadhuis, te Lokeren (Groentemarkt 1, 9160 Lokeren).

Studiedag 3xI consortiumleden

21 mei 2013
studiedag door lokale overheden voor voor 3xI consortiumleden