Blueprint voor de gemeentelijke website van de toekomst

Eind maart kwam de stuurgroep van het nieuw opgerichte gemeenteconsortium WASCO-GEMS voor de eerste keer samen. Het project WASCO, wat staat voor Webs & Apps Standaarden voor de Converserende Overheid, heeft als doelstelling een standaard te ontwikkeling voor de toekomstige gemeentelijke website en mobiele applicaties. De deelnemende gemeenten maakten voor de eerste keer kennis met het nieuwe concept dat momenteel wordt uitgetekend.

Het concept is volledig gericht op dienstverlening en plaatst de gebruiker centraal in het platform. De zogeheten ‘user centric’ aanpak moet er voor zorgen dat de burgers en gebruikers van de website op een erg snelle manier hun informatie kunnen vinden. Het einddoel is dat de dienst die je als bezoeker nodig hebt, direct ter beschikking is op de homepage. De deelnemers waren het er over eens dat die aanpak een erg efficiënte en doordachte strategie nodig heeft; door deze open visie bracht iedereen tijdens de vergadering alsmaar innovatieve ideeën aan. De technologie die de strategie zal ondersteunen is uiteraard van primordiaal belang.


Er is ook wat huiswerk en daar kan jij eventueel ook mee helpen...

Om een standaard te definiëren die als basis kan dienen voor een navigatiestructuur, willen we graag beroep doen op jouw ervaring. De bedoeling is om gemeentebesturen te helpen om hun dienstverlening netjes te structureren op hun website.

Anderzijds trachten we momenteel ook een zelfde oefening te doen voor de trefwoordenlijst; die zich vaak vertaalt in de AZ-gids.

Heb jij hierrond goede ideeën? Of vind je dat jullie dat goed hebben gedefinieerd? Hebben jullie een heldere sitemap en/of trefwoordenlijst die kan gedeeld worden? Of is jouw gemeente geïnteresseerd om mee in dit project te stappen?

Laat het ons dat weten.

 

Contacteer dan Bart Gysens - 0475 84 69 56 - bart.gysens@v-ict-or.be