Voor wie is WASCO bedoeld?

Het kernwoord voor deze vraag is: betrokkenheid.

1)    Lokale overheid

De gemeenten die deelnemen aan de stuurgroep en/of werkgroep(en) zullen hun eigen processen vertaald kunnen zien in het concept. De standaard(en) die ontwikkeld zullen worden, zullen nauw aanleunen bij hun dagelijkse werking of toekomstige Nieuwe Werken. De deelnemende gemeenten kunnen een pilootrol op zich nemen en als best practice fungeren.

2)    Centrale overheid

Als de lokale overheden in een standaard configuratie informatie inwinnen en converserend optreden met de burger, creëert dat ook voor de hogere overheden een drempelverlaging. Op deze manier wordt het technisch en procesmatig een stuk eenvoudiger om via uniforme afspraken (open standaarden) een informatiesluis op te zetten. Anderzijds kan de hogere overheid een sturende rol spelen in de veralgemening van de standaard(en).

3)    Leveranciers – WASCO consortium

Samenwerking op consortium niveau geeft altijd een veld van mogelijkheden. De bedrijven die deel willen uitmaken van deze groep, zullen enerzijds kunnen meewerken aan een basisvisie en –technologie die het Nieuwe Werken in de lokale overheid zal standardiseren. Aan de andere kant zullen zij in nauw contact komen te staan met de lokale overheden, wat hun een goed inzicht doet krijgen in de processen van de betrokken diensten. Het resultaat is een technologische onafhankelijkheid via een transparant concept. We creëren voor bedrijven met ambitie op deze markt, een resource- en netwerkkanaal.

4)    Academische wereld

De onderwijs- en onderzoekswereld willen we in het project graag betrekken tijdens onze zoektocht naar expertise. Het is voor ons belangrijk dat we ons werk kunnen staven aan de juiste benchmarks.

5)    Burgers

Deze doelgroep is op een andere manier te benaderen en zal vooral via het community-deel van het project een stem krijgen. Via social media, crowdsourcing en ev. plugin enquêtes, visuals, … zal de burger getriggerd worden om deel te nemen aan dit project. De doelstelling hier is het verzamelen van zoveel mogelijk relevante informatie met betrekking tot behoeften en ideeën.