CDLO: Catalogus Digitale Lokale Overheid

Wat? In het kader van “Open Government” stichtte V-ICT-OR vzw een databank ter bevordering van transparantie binnen het gebruik van de overheidstoepassingen, leveranciers en projecten.

Waarom?

  • Omdat de marktspelers zelf deze informatie niet willen vrijgeven.
  • Om maximale transparantie binnen de overheid te creëren, de kern van Open Government.
  • Om lokale overheden een duidelijk overzicht te geven op het marktaanbod, dit kan hun helpen bij het opzetten van een nieuw bestek.
  • Om overzichtelijke catalogus te bieden aan nieuwe “zoekende” ICT’ers, dit vergemakke-lijkt de inwerkperiode.
  • Omdat lokale overheden die dezelfde applicaties gebruiken elkaar kunnen helpen bij ontwikkelingen.
  • Om rapporteringen en benchmarking mogelijk te maken voor geheel Vlaanderen maar ook ten dienst van regionale kenniskringen.

Hoe? Indien je lid bent van V-ICT-OR vzw en tevens medewerker bij een lokaal bestuur, krijg je toegang tot de CDLO-databank. Met deze databank geven we iedereen binnen de lokale overheden een zicht op welke gemeenten en steden welke leveranciers en applicaties gebruiken. Noodzakelijke voorwaarde is uiteraard dat voor elke gemeente een medewerker uit die gemeente invult welke programma’s er gebruikt worden. Daarnaast kunnen steden en gemeenten ook hun belangrijke projecten ingeven zodat ook andere gemeenten weten waarmee men bezig is. De CDLO-databank steunt op het Wikipedia-principe. De input van de databank dient dus door de gebruikers/de lokale overheden zelf aangebracht te worden.

URL?