KPLO 2: KennisPlatform Lokale Overheden


Onderwerp
: De hoofddoelstelling van KPLO 1 blijft behouden, namelijk de verschillende omgevingen die momenteel gebruikt worden om kennis over ICT te verzamelen en uit te wisselen (documenten, websites, discussiefora,…) integreren in één platform ter ondersteuning van een expertencommunity van ICT-verantwoordelijken in lokale besturen.

Met het KPLO 2 project willen we het hoofddoel VERBREDEN en CONSOLIDEREN.

  • Met verbreden bedoelen we: We willen niet alleen online maar ook offline kennisdelen (in regionale kenniskringen), niet alleen ICT-gerelateerde kennis, maar ook kennis rond andere beleidsdomeinen oppikken.
  • Met consolideren bedoelen we: Het reeds ontwikkelde platform gebruiksvriendelijker en eenvoudiger maken zonder verlies van functionaliteiten, community-minded maken, integreren in de website van V-ICT-OR en vooral integreren in de dagdagelijkse werking van de gebruiker. 

Periode: 1 september 2010 - 30 augustus 2012
Partners:
Vlaamse vereniging van Steden en Gemeenten, ICMS & Deloitte
Ondersteunend programma:
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Doelstellingen van dit project zijn:

  • Het sensibliseren van de lokale overheden over het belang van informatie- en kennismanagement
  • Het oprichten van regionale kenniskringen waarbij collega's van naburige gemeenten samen komen om elkaar beter te leren kennen, om op de hoogte zijn van elkaars projecten, om van elkaar te leren en om met elkaar presentaties te volgen over een actuele IT-onderwerpen.
  • Het creëren van een centraal kennisplatform met gevalideerde informatie en kennis op het vlak van ICT
  • De gebruiksvriendelijkheid van het centraal kennisplatform verbeteren.
  • Het creëren van een gemeenschap van domeinexperten op het vlak van ICT
  • Andere beleidsdomeinen opnemen in het centraal kennisplatform.
  • Het maximaal hergebruiken van eerder beantwoorde vragen

Concreet biedt het project de kans om een online platform voor kennisuitwisseling en expertisebevordering (verder) uit te bouwen. Lokale besturen hebben immers nood aan een goed onderbouwd instrument dat aan ICT-verantwoordelijken mogelijkheden biedt om kennis en ervaring uit te wisselen met collega’s van andere besturen.

Online kennisplatform:

 Het kennisplatform lokale overheden kun je hier vinden: http://www.v-ict-or.be/community/user_files 

Online communityplatform:

Om de online community beter vorm te geven zal er een een nieuw communityplatform ontwikkeld worden met Web 2.0 functionaliteiten. Dit communityplatform zal worden geïntegreerd met het kennisplatform, je kunt dit communityplatform hier vinden.

Offline, regionale kenniskringen:

Momenteel zijn er al heel wat regionale kenniskringen actief, een overzicht kun je hier vinden. In de provincie Vlaams Brabant worden alle kenniskringen samen het provinciebedrijf VERA opgevolgd.

Kennisdagen

Publicaties:

I & E nieuwsbrief ontvangen?

Email address:

Info:

Partners: