Regionale ICT Kenniskringen

Je vindt hier meer informatie over de Regionale ICT Kenniskringen, hoe ze ontstonden, waarom ze een krachtig "instrument" zijn, welke kenniskringen er op dit moment bestaan en waar die zich dan bevinden.
De video en PowerPoint presentatie onderaan de tekst zullen je vast overtuigen van het nut en de werking. 

In het kader van het KPLO project (Kennisplatform Lokale Overheden) startten in 2010 verschillende regionale ICT kenniskringen op. Deze kenniskringen vormen samen met de ontwikkeling van het online kennisdeling- en communityplatform, het hart van dit project. Het beoogt in zijn geheel de kennisdeling tussen ICT-ers in lokale overheden te stimuleren zodat de werking van de gemeentelijke diensten verbetert en dit uiteindelijk ook de kwaliteit van de dienstverlening naar de burger ten goede komt.

Ambtenaren uit lokale besturen die met ICT bezig zijn samen brengen zodat ze elkaar beter leren kennen. Daardoor verlaagt de drempel om elkaar te contacteren, om elkaar advies te vragen en om ideeën en praktijkervaringen uit te wisselen. Je bent namelijk vaak sneller geholpen door een telefoontje naar een collega dan een mail naar een helpdesksyteem of een zoekmachine op internet. Op deze manier bouwen de ambtenaren een netwerk uit waarop men kan terugvallen en beroep doen.

Ambtenaren uit lokalen besturen die met ICT bezig zijn leren elkaars ICT projecten en externe ICT projecten kennen door middel van voordrachten van lokale besturen zelf, van andere overheden (CORVE, AGIV, enz) of van bedrijven. Zo worden ze op de hoogte gebracht van de oplossingen waar andere lokale besturen mee werken, welke oplossingen en richtlijnen andere overheden opstellen en welke overeenkomstige producten de bedrijven hierdoor aanreiken, kortom men wordt op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen in het werkveld door de spelers uit het werkveld zelf. Daarbij kunnen de ambtenaren zelf aangeven over welke onderwerpen ze informatie wensen, ze bepalen dus zelf de agenda.

Verder is diepgaandere samenwerking ook mogelijk, zoals een “samenaankoop” van computermateriaal, het samen opstellen van beleidsplannen, veiligheidsplannen of raamcontracten, het samen aanwerven van gespecialiseerd personeel zoals een GIS-coördinator, enz. Voordelen uit dergelijke vormen samenwerking zijn uiteenlopend, van goedkopere raamcontracten over verbeterede beleidsplannen tot gespecialiseerd personeel dat de gemeente zich normaal niet zou kunnen veroorloven. Op deze en andere vlakken kunnen gemeenten samen veel meer bereiken, met minder middelen.  


Verslagen, bestanden, informatie vinden de leden van de kenniskringen op het online community-platform. Daar delen leden ook kennis via het online kennisplatform. De kennisdatabank met zoekmotor, die naadloos geïntegreerd is met het communityplatform, laat toe om documenten te delen. Elke zoekopdracht spreekt deze zoekmotor aan. Van elk document wordt metadata bijgehouden die toelaat om gericht te zoeken in de kennisdatabank. Op basis van de documenten die de communityleden zelf opladen, worden expertenprofielen afgeleid. Gebruikers van dit kennisplatform kunnen rechtstreeks vragen stellen aan collega’s met een bepaald expertisedomein. 


Kriebelt het bij jou ook om kennis te delen of van gedachten te wisselen met een collega in je buurt?

 

 

Op zoek naar de kenniskring in jouw regio? Stuur een mail naar info@v-ict-or.be