VIC: Valorisatie ICT Competenties

Dit onderzoeksproject stelt een referentiekader op voor het competentieprofiel van het domein informatiemanagement in lokale overheden in Vlaanderen en Nederland. 

Periode: 1 oktober 2008 - 31 mei 2009 

Partners: V-ICT-OR Werkgroep Valorisatie ICT Competenties, Vereniging van coördinatoren van informatievoorziening en automatisering in Nederlandse Gemeenten, Universiteit van Amsterdam 

Ondersteunend programma: geen

Doelgroep

Iedereen die binnen de lokale besturen begaan is met de vereiste functies (functieprofielen) en de daaraan gekoppelde competenties.

Missie en vraagstukken

 • Welke taken kunnen aan een ICT-dienst toegewezen worden? Hoeveel personeelsleden dienen hiervoor ingezet te worden? Welke competenties dienen deze personeelsleden te hebben? Op welk niveau moeten zijn verloond worden?
 • Een goede, hedendaagse werking en dienstverlening hangt steeds vaker af van een efficiënte en creatieve inzet van ICT-middelen. Het ICT-gebeuren is verworden tot een strategisch instrument binnen organisaties. E-gov, productencatalogi, procesmanagement maken een degelijke technologische kennis onontbeerlijk maar vergen evenzeer andere vaardigheden en inzichten in de strategische, procesmatige en organisatorische kant van informatie- en communicatietechnologie.
 • De wijze waarop een ICT-beleid op verantwoorde wijze en met een optimale inzet van middelen, gevoerd kan worden, vormt een hamvraag voor vele besturen. Vaak krijgt V-ICT-OR vzw vragen over functieomschrijvingen, optimale personeelsomkadering, het statuut en de verloning van ICT-medewerkers. Het is onmogelijk een passend antwoord te bieden op alle vragen maar om systeembeheerders en besturen op dit vlak te ondersteunen, werd binnen V-ICT-OR vzw een werkgroep opgericht, met name VIC.
 • In eerste instantie werd een HRM-tool ontwikkeld die toelaat na te gaan welke competenties essentieel zijn voor ICT-medewerkers. Op basis van een vragenlijst aangaande het takenpakket en de verantwoordelijkheden van de ICT-er wordt het vereiste competentieprofiel weergegeven.
 • De resultaten uit deze online vragenlijst worden momenteel verwerkt. De conclusies van deze bevindingen en mogelijke aanbevelingen op basis daarvan, zullen in het najaar van 2009 bekend gemaakt worden.

 Verdere uitwerking 2009 - 2012 …

 • Een goede, hedendaagse werking en dienstverlening hangt steeds vaker af van een efficiënte en creatieve inzet van ICT-middelen.
 • Het ICT-gebeuren is verworden tot een strategisch instrument binnen organisaties. E-gov, productencatalogi, procesmanagement maken een degelijke technologische kennis onontbeerlijk maar vergen evenzeer andere vaardigheden en inzichten in de strategische, procesmatige en organisatorische kant van informatie- en communicatietechnologie.
 • De wijze waarop een ICT-beleid op verantwoorde wijze en met een optimale inzet van middelen, gevoerd kan worden, vormt een hamvraag voor vele besturen. Vaak krijgt V-ICT-OR vzw vragen over functieomschrijvingen, optimale personeelsomkadering, het statuut en de verloning van ICT-medewerkers. Het is onmogelijk een passend antwoord te bieden op alle vragen maar om systeembeheerders en besturen op dit vlak te ondersteunen, werd binnen V-ICT-OR vzw een werkgroep opgericht, met name VIC.
 • In eerste instantie werd een HRM-tool ontwikkeld die toelaat na te gaan welke competenties essentieel zijn voor ICT-medewerkers.
 • De resultaten uit de online vragenlijst werden verwerkt tot 4 standaard - functieprofielen gepubliceerd in “Functieprofielen voor ICT professionals”. (Manage-IT 2010)

 Planning werkgroep/project

 • Met de jaarwissel 2011-2012 wordt een nieuwe enquête naar de leden gestuurd met de focus op ondersteuning en verfijning van de opgemaakte functieprofielen
 • Er wordt tevens nagedacht over een opleidingstraject, met een scherpe aandacht voor management skills
 • De leden die met bites en bytes bezig zijn vinden hun gading in de reguliere opleidingen
 • Later voorziet men een enquête naar secretaris en Mat om een perceptiemeting van het ambtelijk management te verkrijgen

Publicaties