Informatiemanagement in tijden van verandering

Steden en gemeenten kunnen hun taken maar naar behoren vervullen wanneer zowel de administratie als haar bestuurders over de benodigde informatie beschikken. Enkel dan kan een overheid een correct antwoord bieden in tijden van verandering. Enkel dan kan de overheid de rechten en belangen van haar burgers en ondernemingen ondersteunen en beschermen.

Informatiemanagement is een proces dat er voor zorgt dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van een lokaal bestuur ontstaan worden vertaald in informatievoorziening. Informatiemanagement professionaliseert de vraagkant van ICT. Het streven naar een gefundeerd informatiemanagement moet gebeuren op verschillende niveaus: beleid, technologie en cultuur. Lees meer