SHOPT IT - 8 mei - Investeer in een slimme en veilige toekomst!

Op 8 mei gaat Shopt IT – editie twaalf door. Het Hilton hotel in Antwerpen is die dag de kennishaard voor al wie van ver of nabij te maken heeft met ICT binnen de lokale overheid. 

Niet enkel ICT en GIS verantwoordelijken, helpdeskmedewerkers en systeembeheerders ‘pur sang’, maar ook beleidsmensen, mandatarissen, ontvangers, communicatiemedewerkers ontdekken op Shopt IT de toegevoegde waarde van IT voor hun organisatie. Tijdens de pauzes kan je de beursvloer* - waar een 40-tal bedrijven hun oplossingen aanbieden - bezoeken en netwerken.  

De openingstoespraak wordt gegeven door Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering. De Stuurgroep lokaal e-government maakt van de gelegenheid gebruik om haar memorandum voor de nieuwe regeringen te overhandigen.    

In het aanbod van 32 (!) sessies binnen 8 tracks vallen dit jaar de talrijke innovaties en de aandacht voor ICT binnen het onderwijs op. Het belang van informatieveiligheid en standaardisatie wordt opnieuw onderstreept. Zowel lokale als centrale overheden zelf, bedrijven én onderwijs zijn op 8 mei aan het woord. Als deelnemer kan je 4 sessies naar keuze volgen.

hilton Antwerp

Enkele voorbeelden: Hoe kan je slimmer aanbesteden met Open Standaarden? Hoe kan je formulieren standaardiseren? Hoe optimaliseer je de dispatch ruimte van de politiezone of het postkamerbeheer in je gemeente? Je krijgt een “deep dive” in het Genkse dienstveleningsmodel. Hoe bouw je een soliede ICT infrastructuur uit? Je verneemt meer over geïntegreerde security oplossingen. Een nieuw draaiboek voor ICT-beleid op school wordt voorgesteld en je kan deelnemen aan een workshop voor tablets op school…. 

Wees slim en investeer veilig in de toekomst! 

AGENDA

09.00 – 10.00 uur       Ontvangst van de deelnemers
10.00 – 10.10 uur       Voorzitter Eddy Van der Stock
10.10 – 10.30 uur       Vlaams minister-president Kris Peeters
10.30 – 11.20 uur       1e ronde deelsessies (8 sessies)
11.30 – 12.20 uur       2e ronde deelsessies (8 sessies)
12.20 – 14.00 uur       Middagmaal en netwerking op de beursvloer
14.00 – 14.50 uur       3e ronde deelsessies (8 sessies)
15.00 – 15.50 uur       4e ronde deelsessies (8 sessies)
15.50 – 16.30 uur       Bezoek aan de beursvloer, netwerking, receptie
16.30 – 16.45 uur       Nabeschouwing en Slot - Eddy Van der Stock - Voorzitter
16.45 – 18.00 uur       Tombola, Receptie en Optreden 'Along comes Mary' 

HOE KIES JE JE SESSIES?

Er zijn 8 TRACKS, elke track bestaat uit  4 sessies:

  • Sessie 1: 10u30 – 11u20
  • Sessie 2: 11u30 – 12u20
  • Sessie 3: 14u00 – 14u50
  • Sessie 4: 15u00 – 15u50

Je kiest vrij je sessies, zo kan je 4 sessies van één track of van verschillende tracks volgen. Je maakt je keuze in stap 2 van de inschrijving (zie pijltje onderaan). Daar verschijnen alle sessies met uurschema.


TRACKS EN SESSIES

TRACK 1
1. Only Once! Formulieren standaardiseren
Burgers en bedrijven klagen over een inefficiënte overheid. De democratisering van informatie door Google heeft ervoor gezorgd dat iedereen in staat is om elke vorm van informatie in een paar klikken op hun scherm te toveren. Daarom begrijpen zij (vaak terecht) niet dat zij geregeld dezelfde gegevens opnieuw moeten indienen als zij bij verschillende diensten aankloppen. Deze sessie toont hoe je d.m.v. Open Standaarden (OSLO) elektronische formulieren kan standaardiseren, waardoor de inhoud maximaal kan hergebruikt worden binnen de verschillende toepassingen. Daarnaast tonen we hoe gegevens uit authentieke bronnen er voor kunnen zorgen dat we niet hoeven te vragen wat we als bestuur reeds weten. Only Once! 
Spreker: Johan Van der Waal – V-ICT-OR
2. Ronde Tafel - Geraken we samen over de muren van de gemeentelijke "softwaresilo's"? Samenwerken aan OSLO. 

Onze gemeentelijke werking is te vaak opgebouwd uit silo's van software, met (dure) koppelingen of manuele exports tot gevolg. Deze sessie geeft aan hoe we vanuit V-ICT-OR -ook op korte termijn- de lokale besturen willen op weg zetten, richting standaardisatie. Volgende aspecten komen aan bod: de diagnose, de knelpunten: voorbeelden uit de praktijk; hoe kan het beter; hoe kan V-ICT-OR helpen bij bestaande software en 'huisleveranciers'.
Sprekers: inleiding: Eva De Schryver - V-ICT-OR, met bijdragen van Koen Codron - Gemeentebestuur Nazareth; VLO, Johan van der Waal - V-ICT-OR en de deelnemers

3. Contactinformatie via Open Standaarden (OSLO): Potentieel en Praktijk
Wat als je zou kunnen beschikken over de meest recente en accurate basisinformatie van verschillende overheden, los van niveau, locatie, … zonder daarvoor naar tientallen websites te moeten surfen? Openingsuren, producten, locaties, … allemaal centraal beschikbaar als open data, vrij te herbruiken en bijgehouden door de verantwoordelijke organisatie zelf. In deze sessie leggen we stap voor stap uit hoe je te werk moet gaan en delen we de ervaringen van de pilootbesturen. Het project “gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening” werd ingediend door V-ICT-OR, Stad Gent en VDAB in kader van de VIP projecten van CORVE
Sprekers: Raf Buyle - V-ICT-OR en Katrien De Smet - CORVE
4. Digitale Handtekening - Antwerpen
 Binnen de doelstelling van administratieve vereenvoudiging onderzocht de stad Antwerpen het handtekenen en digitale alternatieven. De juridische dienst en het stadsarchief voerden samen het project ‘Afschaffen handtekening’ uit. De eerste doelstelling van dit project was het onderzoeken van het begrip ‘rechtsgeldige handtekening’ en het vermijden van overbodige handtekeningen. De tweede doelstelling van het project was het voorzien van digitale alternatieven in de gevallen waarin een handtekening nog nodig is. Samen met de ICT-partner van de stad (Digipolis Antwerpen) werden digitale alternatieven geïmplementeerd en aan eindgebruikers beschikbaar gesteld. Beide doelstellingen werden binnen de stad Antwerpen vrij snel vastgelegd als uitgangspunten voor de hele organisatie. Hierbij wordt het principe ‘comply-or-explain’ gehanteerd. Deze sessie licht het hoe en waarom van de digitale handtekening in stad Antwerpen toe.
Spreker: Filip Boudrez – Stad Antwerpen - FelixArchief
TRACK 2
1. Optimalisering van de dispatch ruimte van politiezone Leuven
Na het succesvol ontwerpen van de dispatch ruimte van de politiezone Leuven in het verleden, werd Black Box opnieuw aangesproken voor de modernisering en optimalisering van deze ruimte. Er werd - in tegenstelling met het vroegere analoge systeem -  gekozen voor een digitaal KVM matrix systeem. Te allen tijde moeten de operatoren vanop verschillende desks de toegang tot meerdere PCs kunnen krijgen waarbij deze PCs getoond worden op 6 schermen. Dit matrix systeem laat de selectie toe van deze PCs, maar centraliseert ook de bediening ervan met één klavier en muis en dit met digitale beeldkwaliteit. De operatoren ondervinden bovendien geen geluidshinder vermits alle servers in een aparte, gekoelde ruimte ondergebracht zijn.
Sprekers: Erik Delcart en Kurt Bruggeman - BlackBox
2. Contractor Sourcing via MSP – Case raamcontract Vlaamse overheid 
De Vlaamse overheid gunde in maart 2014 het eerste deel van de nieuwe raamcontracten – “Technische ondersteuning door ICT profielen” –  aan USG Public-Sourcing (member of Solvus). De bedoeling is om het raamcontract aan te wenden als een opdrachtencentrale. Het contract werd immers opengesteld voor alle lokale entiteiten in Vlaanderen. Dit wil zeggen dat deze entiteiten gebruik (zullen) kunnen maken van dit raamcontract. De bedoeling van deze sessie is om te duiden wat het contract precies inhoudt. Het contract heeft als objectief om op een flexibele, snelle en efficiënte manier externe consultants te identificeren op basis van de competenties die nodig zijn binnen de entiteiten, deze profielen te screenen en ter beschikking te stellen van de entiteiten en de administratieve flow die hiermee gepaard gaat te beheren. Dit verloopt via een MSP constructie. Vragen die we tijdens deze sessie voor willen beantwoorden: 
• Wat is een opdrachtencentrale en hoe maakt u hier gebruik van?
• Wat is een MSP constructie?
• Hoe lanceert u een aanvraag en hoe verloopt de verdere afhandeling?
• Wat zal het contract voor de entiteiten inhouden?
Spreker: Dieter De Kerpel - Public-Sourcing
3. ICT en gezond verstand: 10 praktische tips voor een veilige, flexibele en betrouwbare ICT-infrastructuur die niemand je vertelt.

Op een gevatte manier proberen we samen te vatten hoe u een betaalbare server-, netwerk- en storage-infrastructuur bouwt die aan de regels van de kunst voldoet en waar de valkuilen zitten waar de professionals nooit over spreken.  Hoe maakt u dit alles flexibel en klaar voor een onzekere, steeds veranderende toekomst ?  Hoe zorgt u ervoor dat de infrastructuur en de data die erop verblijft optimaal beschikbaar zijn  Wat moet ik doen om deze infrastructuur ook veilig te houden ? 
Spreker: Jan Guldentops- BA. Hij is een ICT, netwerk en security-consultant met meer dan 15 jaar ervaring  Met zijn consultancy bureau BA helpt hij lokale besturen bij het bouwen van veilige en betrouwbare ICT-infrastructuur.

4. BIBNET - de digitale bibliotheek

Tot een tiental jaren geleden werden alle diensten, functionaliteiten en data van een lokale bibliotheek beheerd binnen een eigen, gesloten en allesomvattend softwarepakket. Door de toenemende nood aan de uitwisseling van data, de komst van nieuwe types van dienstverlening, het zoeken naar schaalvergroting en kwaliteitsverhoging, worden meer en meer functionele gehelen uit de klassieke bibliotheeksystemen genomen en verzelfstandigd in gespecialiseerde en open systemen. Die worden veelal op bovenlokale schaal georganiseerd, met toenemende aandacht voor integratie in het lokale IT landschap. Voor iedereen die de openbare bibliotheek nog niet associeert met hedendaagse publieksportalen, online self-service, SaaS, mobiele apps en service-oriented architecture, is deze sessie van Bibnet, de Vlaamse projectorganisatie voor de digitale bibliotheek, een eye-opener.
Spreker: Bart Beuten - Bibnet

TRACK 3

1. OSLO - Naar een coherente ontsluiting van authentieke databronnen dankzij Open Standaarden

Authentieke databronnen zijn een belangrijke hoeksteen voor e-government; zij beheren informatie die burgers of bedrijven aanleveren aan één bepaalde overheidsinstelling en die door deze overheidsinstelling ontsloten wordt naar andere (overheids)instanties. Zo vermijdt men dat gegevens meermaals opgevraagd moeten worden bij de burgers of de bedrijven -  terwijl deze al bekend zijn bij een andere overheidsinstelling.
Om dit doel te bereiken is standaardisatie van de dataconcepten en van de uitwisselingsmethoden essentieel. Zo vindt er een vlotte uitwisseling van gegevens plaats ondanks de verschillende structuur van deze gegevensbronnen. Dienstenintegratoren hebben in dit verband een cruciale rol en dat vertaalt zich ook meer en meer in de regelgeving. De Vlaamse Diensten Integrator  of VDI werd decretaal opgericht op 13 juli 2012. CORVE vervult de functie van VDI. Het data-uitwisselingsplatform van de VDI is het MAGDA platform (Maximale GegevensDeling tussen Administraties en Agentschappen). Via dit platform worden zowel federale als regionale authentieke gegevensbronnen ontsloten. In deze sessie leer je hoe je optimaal van deze bronnen gebruik kan maken en hoe je als lokaal bestuur kan aansluiten op de persoonsdiensten van MAGDA (inc. niet-inwoners).
Sprekers: Bruno De Vrieze – CORVE. programmamanager domein personen en verantwoordelijk voor de data-integratie van persoonsgegevens en de uitbouw van nieuwe MAGDA diensten. Valère Bouserie - Steria, Business Analist met een grote expertise in de integratie van de gegevens afkomstig van authentieke gegevensbronnen in toepassingen, zowel op federaal als regionaal niveau. Valère is momenteel tewerkgesteld bij CORVE en werkte in het verleden op projecten bij de FOD Financiën gerelateerd aan de integratie van de gegevens van het Rijksregister, de KSZ en de KBO.

2. ICT-, e-government en informatiebeleid Vlaanderen voor lokale besturen

De Vlaamse overheid heeft inmiddels 4 nieuwe ICT-contracten afgesloten en nog één in de maak, die ook openstaan voor de lokale besturen. Tevens richt ze een VZW Vlaanderen Connect op. Wat betekent dit voor de lokale besturen concreet en is dit onmiddellijk toepasbaar? Hoe verhouden de verschillende initiatieven zich t.o.v. elkaar en waarvoor kan u eventueel elke van deze aanbiedingen gebruiken? Deze sessie geeft u en overzicht en duiding.
Spreker: Luc Chauvin – ICT-manager Vlaamse overheid

3. e--invoicing: het efficiëntieproject van de nabije toekomst?

Het einde van de papieren factuur. Dat is de ambitieuze doelstelling van wat e-invoicing genoemd wordt. Dit project is meer dan een “gewone” digitalisering. Het moet een belangrijke administratieve vereenvoudiging voor het bedrijfsleven en een omvangrijke efficiëntieverbetering van de financiële processen bij overheden teweegbrengen. Voor lokale overheden en verzelfstandigde lokale entiteiten duikt de kans op deze efficiëntiewinst in de komende jaren te realiseren.
Het e-invoicingproject van de Vlaamse overheid sluit naadloos aan bij de Europese en federale plannen. Het voorkomt dat elk bestuur haar eigen oplossing zoekt en het bedrijfsleven geconfronteerd wordt met een onontwarbaar kluwen van toepassingen.
Spreker: Hans Arents  CORVE Vlaamse Overheid

4. Kenniswerk en Case management voor een flexibele Midoffice

Het aantal vraaggerichte producten dat een lokaal bestuur aanbiedt loopt tegen de 500. Quasi geen enkele andere organisatie heeft zo een divers aanbod voor zo een divers publiek. Daarom zijn lokale overheden net zo veel gebaat zijn bij een IT-ondersteuning op maat. Deze IT-ondersteuning plaatsen wij binnen een multikanaal dienstverleningsmodel. Om een dergelijk model te realiseren, is er nood aan een midoffice die de centrale schakel is tussen de frontoffice en de backoffice: de frontoffice staat in voor het capteren van de klantenvragen; in de backoffice werken expertdiensten rond sterk gespecialiseerde topics. Om de informatie van de backoffice toegankelijk te maken in de frontoffice bouwen we een virtuele laag tussen front- en backoffice: de midoffice-omgeving, zo krijgt men een gecentraliseerd zicht op alle informatie van een bepaald dossier.
Voor de automatisering van dergelijke processen is een nieuwe tak in IT ontstaan: Case management. Case management is ontstaan vanuit Business Process Management-technologie, en het besef dat deze vaak ontoereikend is voor heel complexe en collaboratieve processen zoals deze bijvoorbeeld bestaan in de dienstverlening van de overheid (vergunningsaanvragen en dergelijke). Sleutel is het combineren van voldoende bewegingsvrijheid voor de dossierbeheerders met efficiëntiewinst door systeemondersteuning, en Case management biedt deze unieke combinatie door een meer statusgedreven aanpak.
In deze sessie willen we de meerwaarde aantonen van de introductie van een midoffice-omgeving voor uw (lokale) overheidsdienst, en aantonen hoe case management door zijn status-gedreven aanpak de perfecte match is voor de processen die doorheen de midoffice lopen.
Sprekers:  Steven Bauwens - Möbius en Vincent Verstraete - LoQutus

TRACK 4
1. Canon Information Management: Postkamerbeheer en Slimmer omspringen met Aankoopbudgetten
De jarenlange ervaring met document handling en imaging heeft Canon slim aangevuld met kennis over tekstherkenning, data verrijking, werkproces automatisatie, integratie, archivering en document creatie. Daaruit licht Canon twee actuele aandachtspunten voor lokale besturen toe in deze sessie: 1/ Hoe kan men Postkamerbeheer en zijn verschillende documentstromen en werkprocessen optimaliseren; 2/ Slimmer omspringen met je Aankoopbudgetten: een centraal beheerssysteem en platformonafhankelijke oplossing (cloud of on-site) tonen aan hoe men efficiëntiewinst en een overzichtelijk aankoopbeleid kan bereiken.
Spreker: Peter De Hondt - Canon
2. Het Nieuwe Werken: hoe implementeer je dit nu? 
Het Nieuwe Werken (HNW) is een integrale aanpak van zowel de fysieke, virtuele als menselijke werkomgeving, met als doel openbare besturen succesvoller te maken en tegelijk meer werktevredenheid te genereren voor werknemers. De focus bij HNW ligt eerder op de vraag hoe organisaties optimaal kunnen functioneren in een digitale netwerkmaatschappij om op die manier een efficiënt  dienstenniveau te kunnen aanbieden aan alle klanten. HNW kan beschouwd worden als een continu aanpassingsproces dat elke organisatie doorloopt via een naadloze afstemming tussen de fysieke werkomgeving, een efficiënt ICT-en informatiebeheer en een stimulerend HR-beleid. HNW verwijst met andere woorden naar een open en dynamische werkcultuur en omvat het flexibel kunnen samenwerken vanaf iedere locatie, middels handige, gebruiksvriendelijke en veilige inrichting van de ICT systemen en werkplekken. Tijdens deze presentatie geven we een overzicht van de technologische ICT oplossingen die vandaag reeds beschikbaar zijn ter ondersteuning van HNW.
Spreker: Danny Laurier & Wim Bisschops - SAIT
3. Mid-Office: Geen IT-verandering maar organisatieverandering
Stad Eeklo is een sterke voorstander van de implementatie van een mid-office oplossing maar waarschuwt dat het geen Zwitsers zakmes is. Een mid-office oplossing zorgt ervoor dat allerhande dossierinformatie, gegevensbeheer, postregistratie, notulenbeheer en adres- en personenbeheer
centraal wordt georganiseerd in een oplossing die de gehele organisatie bedient. Juist vanwege dat vertrekpunt is de implementatie geen IT project maar een organisatieproject. Stad Eeklo heeft goede argumenten om juist nu met een Mid-Office systeem te starten.
Naast het aanbrengen van structuur in documenten door deze digitaal te laten routeren via beslismomenten ziet men duidelijke voordelen om gemakkelijker te kunnen samenwerken met andere besturen of organisaties met betrekking tot Compliance en governance. Bovenal zal dit een organisatieproject zijn waarin wordt afgerekend met de eilandsoftware omdat een mid-office systeem afdelingsoverstijgend wordt geïmplementeerd. Stad Eeklo herkent zich tevens in de aanpak en strategie van de Nederlandse gemeente Horst aan de Maas die samen met  BCT sinds 2010 haar programma 3D opstartte. Dat moet onder meer vorm krijgen door een gezamenlijk service center voor de publieke dienstverlening. De burger kan zelf kiezen via welk kanaal, op welk moment en op welke plaats men de dienst afneemt. De klant (burger, ondernemer, organisatie) zit zelf aan het stuur. Als portaal zorgt anno 2015 de gemeente er voor dat burgers, bedrijven en instellingen alle producten direct kunnen afnemen ofwel dat ze via haar bemiddeling door andere overheden en ketenpartners worden geleverd. De gemeente Horst aan de Maas wil hierin een voorloper blijven. Hiertoe zijn een drietal programma's opgestart, te weten Dienstverlening, Deregulering en Digitalisering. Horst aan de Maas koos mede voor aanpak, kennis en de bereidheid om te investeren in een meerjaren strategische samenwerking voor het de Mid-Office oplossing van BCT.
Sprekers: Luc Egging - FSSC - Horst aan de Maas; Hendrik Van Haele - Stad Eeklo
4. Informatieveiligheid omdat het moet! 
Informatieveiligheid is deze dagen voortdurend in het nieuws. Naast het feit dat openbare besturen (steden, gemeenten, OCMW’s, Vlaamse & Federale overheid,…) er bijzonder belang bij hebben om te waken over vertrouwelijkheid van gegevens, zijn er ook een aantal wetgevende initiatieven die een minimale bescherming afdwingen. Zo moet elk openbaar bestuur over een informatieveiligheidsconsulent en een (levend) veiligheidsplan beschikken. Er is hierin ook een “rol” (verantwoordelijkheid) weggelegd voor de mandatarissen & leidinggevenden. Tijdens deze sessie krijgt u inzicht in “het wettelijke kader” en de mogelijke gevolgen van het niet naleven van deze verplichting. Maar bovenal wordt aangetoond dat informatieveiligheid op een natuurlijke manier voortvloeit uit het streven naar organisatiebeheersing en goed bestuur. Deze sessie is een echte aanrader voor elke (toekomstige) Informatiebeheerder!”
Spreker: Ivan Stuer
 - AGIV - namens ESCALA
TRACK 5
1. Belgacom introduceert Werkplek as a Service

De Werkplek van de Gebruiker maakt de laatste jaren een grondige evolutie door en wordt flexibel. Met strategische programma’s zoals ‘De Nieuwe Manier van Werken’ gaan bedrijven en overheden meer en meer op zoek naar oplossingen die deze aanpak ondersteunen, of naar potentiële aanbieders om ze samen te ontwikkelen. Oplossingen zoals ‘Bring Your Own Device’ en ‘Any time, Any place, Any device’ (waar, hoe en wanneer u dit wenst) bieden technische ondersteuning voor het behalen van deze doelstellingen. Elke medewerker verwacht vandaag op de werkvloer vrij gebruik van sociale media, persoonlijke opslag , toegang tot het internet enz. Dit is ingebakken in ons dagelijks handelen, waar dan ook. Werkgevers zoeken daarom in hun organisatie naar werkbare en alternatieve modellen. Ook een overheidsorganisatie wil op dit vlak voldoen aan de noden en verwachtingen, zowel vanuit de organisatie zelf, als voor de individuele medewerkers. Belgacom werkt intern met eenzelfde aanpak en begeleidt haar klanten in deze evolutie. Daarom stelt Belgacom haar nieuw aanbod ‘Werkplek as a service” voor. Naast een geschikte  technische oplossing staat dit aanbod vooral ook voor een end-to-end dienstverlening, die ervoor zorgt dat beveiligings- en financiële risico’s worden beperkt. De werking van uw organisatie en het bedrijfsbeheer worden op een veilige en doordachte wijze verzekerd. Laat u onderdompelen in dit debat, doorspekt met concrete voorbeelden en leerpunten, opdat u mee de juiste keuzes kan bepalen voor de toekomst van uw organisatie.
Spreker: Erik Hendrix - Belgacom  

2. Het e-loket revisited: van een organisatiegerichte naar een burgergerichte aanpak!
Tal van gemeentelijke websites bieden de burger de mogelijkheid om via een e-loket digitaal een document aan te vragen. Maar is de aanvrager van het document wel gekend bij zijn gemeente? En krijgt hij een gericht en nuttig antwoord? Vaak is het aanbod van informatie op het e-loket niet in overeenstemming met de kennis en vraag van de burger. Een burgergerichte oplossing met maximale dienstverlening is docubox: een beveiligde communicatiebox tussen de burger en zijn gemeente. 
Spreker: Rudi Versaen - Vanden Broele
3. Cloud Managed Networking: doe meer met minder 
De cloud verandert de manier waarop we met IT infrastructuur omgaan en laat toe dat elke organisatie, groot of klein, privaat of publiek, zich bedrijfsapplicaties, IT en storage kan permitteren zonder de kosten, de complexiteit en de beperkingen van de traditionele netwerken. Cloud networking heeft veelal dezelfde voordelen als andere cloud IT-diensten: snelle implementatie, eenvoudig beheer, geen investering voor nieuwe hardware, geen software updates of jaarlijkse onderhoudscontracten, ingebouwde schaalbaarheid en redundantie en overal toegankelijk via een internetverbinding. Aan de hand van een aantal klantenverhalen en een demo tonen we u in deze sessie waarom het tijd is om over te stappen naar Cloud Managed Networking.
Spreker: Yannick Wellens - Ferranti
4. Kantelen, koppelen of kloppelen? Dienstverlening reorganiseren met en door ICT
Steden en gemeenten verwachten veel van ICT om een meer klantgerichte en efficiënte dienstverlening te realiseren. Concepten zoals multikanaal dienstverlening, procesgestuurd werken en het midoffice maken een sterke opgang. Onderzoeker Simon Vander Elst bestudeert deze organisatie en ICT-veranderingen vanuit een bestuurskundig perspectief. Tijdens de workshop kijkt de onderzoeker verder dan het niveau van de doelstellingen en de ambities. Aan de orde is hoe de dienstverlening en de ICT-huishouding echt evolueren, welke factoren op dit type van verandering doorwerken, en wat ons dat leert over de mogelijkheid en haalbaarheid om te kantelen, koppelen of kloppelen. 
Spreker: Simon Vander Elst - Universiteit Gent - Steunpunt Bestuurlijke Organistie Vlaanderen III)
TRACK 6
1. Het einde van logon scripts?
In deze masterclass voor Windows administrators wordt het gebruik van logon scripts in vraag gesteld en vergeleken met het gebruik van Group Policies.
Spreker: Ivo De Poorter
2. HP maakt IT lokale overheden efficiënter dan ooit met behulp van “New Style of IT” technologie en diensten 
HP stelt in deze sessie een bewezen concept voor een modern en efficiënt IT beheer voor overheden en lokale besturen. Vertrekkende vanuit een dienstenportaal kan iedere rechtmatige persoon diensten bestellen zoals IaaS en PaaS en minuten daarna beginnen gebruiken in een “pay per use” model. Nieuwe IaaS en PaaS diensten kunnen snel opgezet worden vanuit het nieuwe ultramoderne data center in België, wat voor de nodige veiligheid van uw gegevens zorgt. In dit aanbod wordt maximaal gebruik gemaakt van bewezen en ondersteunde Open Source componenten. Dit platform ondersteunt ook DEVOPS, het snel op- en afzetten van een ontwikkelomgeving voor nieuwe of bestaande applicaties tot het zelfs automatisch in productie brengen van de gewijzigde code.
Spreker: Yves Vanderbeken, Account Chief Technologist voor Vlaamse overheid en Lokale Besturen, HP Enterprise Services
3. Geïntegreerde security oplossingen met Dell: over data, infrastructuur en applicaties heen.  
Steden en gemeenten willen, net zoals elk bedrijf vandaag, gebruik maken van ‘mobile devices’ of BYOD (Bring your Own Device), cloud toepassingen enz. Dit alles moet beheersbaar zijn waarbij uw data, ongeacht vorm of plaats, veilig is. We merken echter dat in de praktijk IT security tools, processen, gebruikersprofielen en data vaak niet met elkaar geïntegreerd zijn. Net dat is waar cybercriminelen naar op zoek gaan om uw kostbare en gevoelige informatie te misbruiken.  Ontdek hoe u een security strategie kunt ontwikkelen of aanvullen met de krachtige en makkelijk te beheren oplossingen van Dell; over de ganse levenscyclus van uw data en waar uw data ook heen gaat, binnen en buiten uw netwerk, op externe opslagmedia (harde schijven, USB-sticks...) en in ‘de cloud’.
Spreker: Luc Eeckelaert - Dell
4. Security en Privacy aspecten in the Cloud
Deze sessie gaat dieper in op de beveiligingsaspecten van Office 365, zowel op technisch als op legaal vlak. Waar staan mijn data? Hoe zit het met de NSA? Wat met de Kruispuntbank? Hoe ziet mijn contract eruit? In de schoot van deze sessie vindt er een debat plaats met een aantal belangrijke stakeholders, en is er tevens uitgebreid gelegenheid tot vragen stellen.
Sprekers: Gunter Staes en Bruno Schröder - Microsoft
TRACK 7 
1. Goed ICT beleid op school: naar een duidelijk draaiboek en dashboard voor directie en ICT-coördinator
EduBIT heeft een draaiboek voor goed ICT-beleid op school (en organisaties) opgesteld en biedt dit handig werkinstrument aan om ICT beheer op school beter in kaart te brengen en te komen tot concrete actieplannen. In deze sessie stellen we het concept en de bijhorende online omgeving voor. We gaan ook dieper in op de resultaten van scholen die reeds met dit systeem werken. Enkele zwakke punten in het ICT-beleid op school komen aan bod. Daaronder valt ondermeer security, waarbij de aandacht voor het omgaan met privacy gegevens een heikel punt is. Aan de hand van enkele voorbeelden vanuit de Vlaamse Toezichtscommissie zal aangegeven worden hoe een goed ICT-beleid een belangrijke voorwaarde is voor een correct privacy-beleid. Na deze sessie begrijpt men hoe men met het draaiboek kan werken én de online tool kan gebruiken. Men kent ook enkele pijnpunten van veel scholen in het ICT-beleid en weet ook hoe deze aan te pakken.
Spreker: EduBIT
2. Durf met ICT op school: het ICT-Quadrant op schoolniveau en het Memorandum op macro-niveau
De rol van ICT in het onderwijs neemt steeds toe. Heel veel scholen zijn hier niet op voorbereid. EduBIT presenteert daarom na een viertal jaar twee grote hulplijnen. 
Op micro-schoolniveau ontwikkelde EduBIT het ICT-Quadrant om scholen conform internationale concepten naar een betere ICT-inzet te brengen. Dit kan zelfs kostenbesparend zijn. In de vier stappen is er aandacht voor alle facetten van een goed ICT-beleid, waaronder deskundigheid, infrastructuur, visie. Het ICT-Quadrant is in pilootfase. We stellen dit voor aan de hand van een gemeente die dit ICT-quadrant volop aan het uitrollen is. Het Quadrant bevat onder andere enkele scans (maturiteitsscans, TCO-scans...), projectmatige componenten en scenario's (iTEC) om scholen te begeleiden op hun weg naar sterke ICT-integratie.
Op macro-niveau organiseerde EduBIT diverse overlegrondes met allerlei stakeholders inzake ICT en onderwijs (ouders, ondernemingen, overheid, onderzoekers, onderwijs, opleiders). Op basis daarvan brengen we een memorandum naar de volgende regering. Enkele scherpe cijfers onderbouwen dit memorandum, tevens bieden we concrete en haalbare oplossingen aan.
Spreker: EduBIT
3. Schaalvergroting in ICT en onderwijs: praktijkgerichte oplossingen en organisatorische tips

De organische groei van taken, domeinen en locaties wordt bondig op een tijdslijn geplaatst. Op 10 jaar tijd deinde de ICT verantwoordelijkheden uit van één computerklas, naar één school, naar één campus en naar de scholen van één schoolbestuur. In deze sessie tonen we u - met een focus op infrastructuur - een opsomming van oplossingen of organisatorische maatregelen die we implementeerden, daarnaast duiden we waarom we welke maatregelen (voorlopig) behouden en andere afvoerden.
Spreker: Manuel Van Steenbergen - Technisch Instituut Sint-Isidorus Sint-Niklaas

4. EduTAB: Tablets op school - iTec scenario's voor tablets 

Heel wat scholen denken er volop over na om tablets in te zetten. In deze sessie lichten we enerzijds het Edutablet project toe en bekijken we anderzijds hoe scholen tablets kunnen implementeren: Edutablet is een IWT-iMinds onderzoeksproject gedragen door een breed consortium van uitgevers (Van In, Plantyn, Averbode, BLCC, USolv-IT), ontwikkelaars (Cronos en Bits of Love) en universitaire partners verbonden aan UGent, VUB en KUL. Samen werken zij gedurende twee jaar aan tablettoepassingen op maat van het Vlaamse onderwijs. Doorheen het project ligt de nadruk op het luisteren naar de praktijk en op basis hiervan te streven naar zo aantrekkelijk en effectief mogelijke tabletapplicaties voor het secundair onderwijs. Concreet betekent dit dat leerkrachten en leerlingen doorheen het proces continu betrokken worden om samen met de sector applicaties van de toekomst vorm te geven en te evalueren.
EduBIT heeft vanuit het zeven-in-balans model en in het kader van het Europees project iTEC, tablets ingezet op diverse wijzen bij een 300-tal leerkrachten. We behandelen in de sessie hoe scholen tablets kunnen implementeren, rekening houdend met didactische, systeemtechnische en financiële elementen. We wijzen daarbij op mogelijke valkuilen en reiken ook enkele praktische handvaten en tips aan voor gemeentebesturen en scholen die willen starten met tablets op school. In het verlengde daarvan wordt ook het "Draaiboek: starten met tablets?" toegelicht.
Sprekers: dr. Cédric Courtois- iMinds - MICT – Ugent en Luk van Landuyt - EduBIT

TRACK 8 
1. KLIP gaat digitaal
Het Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP) is een webtoepassing die er sinds 2007 voor zorgt dat aannemers van grondwerken makkelijker en sneller informatie aangereikt krijgen over de ligging van kabels en leidingen. Vanaf 2015 zet het KLIP een belangrijke stap vooruit: informatie over kabels en leidingen zal nog sneller, digitaal en volgens een uniform model aangereikt kunnen worden.
Spreker: Jan Laporte - AGIV
2. Samenwerken in de wolken
Hoe kan je én innoveren én kosten besparen? Door slim te investeren in samenwerking! VDAB deed het reeds 3 jaar geleden bij de overgang van een gesloten mailsysteem naar het open Googleplatform.  Niet enkel interne samenwerking, maar ook en vooral met onze stakeholders en klanten.  En er is meer ... jongerenwedstrijd, smart en open data, een nieuw digitaal dienstenmodel in volle ontwikkeling, ... 
Maar ook achter de schermen zet VDAB graag zijn schouders onder samenwerking tussen verschillende entiteiten en beleidsniveaus. Op vraag van V-ICT-OR stelden we ons "inhuren externen" raamcontract ook open naar steden, gemeenten en provincies toe.  Het ging reeds in november 2013 van start. In deze sessie geven we je graag meer info.
Spreker: Tom De Leeuw - VDAB
3. Bedrijfsinformatie bij VO via Drupal, Lean and Mean

Het Departement Bestuurszaken zorgt voor het aanbieden van bedrijfsinformatie over de werking van de Vlaamse overheid via de website www.bestuurszaken.be. In deze sessie tonen we hoe we op een eenvoudige, geautomatiseerde manier cijfers en grafieken publiceren via internet zonder nood aan Business Intelligence (BI)-tools. Wij tonen hoe je dit zelf kan implementeren in je organisatie zonder dure licenties of infrastructuur te moeten aankopen en waarvoor jewel BI tools nodig hebt.
Sprekers: Sven Pletinckx en Thomas Daem - AMC

4. Papierarm, stap voor stap

Vergeet papier, denk digitaal. Bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) is digitaal werken ondertussen de norm. Al jaren introduceren ze het ene project na het andere om de efficiëntie van de organisatie te verhogen door maximaal in te zetten op digitalisering. Deze presentatie belicht de oorspronkelijke visie en de verschillende deelprojecten. Het e-loket, een e-government portaal, digitaal dossier als centrale documentenopslag, verschillende scanning initiatieven, het gebruik van de digitale handtekening en nog veel meer, passeren de revue. Eigenlijk verdient elk van deze projecten op zich al een presentatie maar vandaag concentreren we ons op het grote plaatje: een overzicht van hoe elk project stap voor stap heeft bijgedragen om onze papierarme droom werkelijkheid te doen worden.
Sprekers: Lieve Van Geldre en Jan Jacobs - Agentschap Landbouw en Visserij (ALV)

PRIJZEN (exclusief BTW)

  • Leden V-ICT-OR: 65€
  • Non Profit, niet-leden van V-ICT-OR: 160€
  • Hoofdpartners en Partners: 160€
  • Bedrijven: 250€
hiltonINSCHRIJVEN: klik op de pijl om je keuze te maken uit de sessies en in te schrijven

P.S. Op de loer op de beursvloer? We vullen de beursvloer met een 40-tal standen! Wil je er nog bij? Contacteer dan Renk Ruijterrenk.ruijter@v-ict-or.be