Overlegorganen

Hiernaast in het menu vindt u een overzicht van de overlegorganen geïnitieerd door V-ICT-OR en overlegorganen waarin V-ICT-OR participeert.

Er zijn heel wat structurele overlegorganen, zoals het VDI coördinatiecomité, de regionale kenniskringen en de stuurgroep lokaal e-government. We participeren vanuit V-ICT-OR ook in interbestuurlijke overlegorganen, zoals bv. ICEG.