Stuurgroep lokaal e-government

De stuurgroep werkt aan een gedeelde visie, die verschillende initiatieven prioriteert en op elkaar afstemt. De stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van lokale besturen en de Vlaamse overheid met een mandaat voor de verschillende beleidsdomeinen.

De lokale besturen worden vertegenwoordigd door: V-ICT-OR (Vlaamse ICT organisatie), ECG (Expertisecentrum van gemeentesecretarissen), VVOS (Vlaamse Vereniging van OCMW-secretarissen), KORTOM (vereniging voor overheids-communicatie), VVOS (Vlaamse Vereniging van OCMW-Secreterissen), VLOFIN (Vlaamse Lokale Financieel beheerders), VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie), VVP (Vereniging Vlaamse Provincies) en VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten).

De stuurgroep komt om de 6 weken samen op woensdag in het VAC Gent. De data van de bijeenkomsten en de inhoud van de stuurgroep kunnen worden opgevolgd in de werkruimte en de kalender.