VDI Coördinatiecomité

Het coördinatiecomité dat de Vlaamse Dienstenintegrator (VDI) bijstaat is opgericht bij artikel 20 van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator is. Dat coördinatiecomité beraadslaagt over initiatieven ter bevordering van de samenwerking inzake elektronisch gegevensverkeer en over initiatieven die kunnen bijdragen tot een rechtmatige en vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens.

Het coördinatiecomité bestaat uit 13 vertegenwoordigers van de Vlaamse beleidsdomeinen en 3 stemgerechtigden voor de lokale en provinciale besturen (1 op voorstel van VVP, 1 op voorstel van VVSG en 1 op voorstel van V-ICT-OR).

De bevoegdheden van het coördinatiecomité omvatten strategische en operationele aspecten met betrekking tot informatie- en ICT-beleid.

In het bijzonder heeft het coördinatiecomité uitdrukkelijk de opdracht te onderzoeken over welke thema’s inzake het informatie- en het ICT-beleid en onder welke voorwaarden het coördinatiecomité beslissingen kan nemen die voor alle entiteiten van de Vlaamse administratie bindend zijn. Het coördinatiecomité rapporteert op regelmatige basis over de vorderingen van dat onderzoek aan de minister.