Informatieveiligheid

Sinds 2004 is er vanuit V-ICT-OR een wisselwerking met de KSZ en POD MI met betrekking tot het plan van aanpak omtrent informatieveiligheid binnen de OCMW’s en de gemeenten. Dankzij talloze collectieve informatiesessies en opleidingen slagen we er stapsgewijs in om de vaak moeilijk te bevatten minimale veiligheidsnormen en de richtsnoeren voor informatieveiligheid te vertalen naar een pragmatische werking binnen de Vlaamse steden, gemeenten en de OCMW’s.

Deze vertaalslag is een permanent gegeven met een continu sensibiliseren. Er kwam vanuit de werkgroep security een handboek voor de lokale overheden om hen te ondersteunen in hun plan van aanpak voor het uitschrijven van een beveiligingsbeleid, risico analyse en beveiligingsplan.

We zien deze beweging steeds vaker naar de steden en gemeenten overkomen en geloven in het feit dat een belangrijke rol kan gespeeld worden om de gemeenten eenzelfde begeleiding te voorzien.

De betrachting moet in deze eenduidig zijn. Wat geldig is voor een OCMW, is ook geldig voor een gemeente. Niets minder, niets meer, met een eenduidige regelgeving zijnde de richtsnoeren voor informatieveiligheid.

V-ICT-OR ontwikkelde een tool voor informatieveiligheid waarbij een maturiteitsmeting op basis van de richtsnoeren mogelijk werd gemaakt. Ondertussen werd deze tool aangevuld met een risicometing op basis van een aantal welbepaalde dreigingen.Met deze informatieveiligheidstool kunnen lokale informatieveiligheidsconsulenten zelf aan de slag, of kunnen ze zich laten begeleiden door een externe partij.

Daarnaast voorzien we een vijfdaagse opleiding voor informatieveiligheidsconsulenten. 

Door het informatieveiliheid in al onze programma's en projecten op te nemen, keert druppelgewijs het bewustzijn tot in de diepste wortels van onze organisaties.

We nemen informatieveiligheid ernstig!

 

Gerelateerde pagina's:

1. Security website

2. Security producten