Samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren

Eind 2015 ondertekenden Informatie Vlaanderen (Vlaamse overheid), VVSG en V-ICT-OR de samenwerkingsovereenkomst 'samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren'. Deze samenwerkingsovereenkomst vormt onderdeel van het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal en streeft volgende doelstellingen na:

  1. Versterken van ICT- en informatiecapaciteit
  2. Realisatie van interbestuurlijke ketenintegratie
  3. Lokale besturen als volwaardige partner betrekken

Deze samenwerkingsovereenkomst krijgt vorm door een gefaseerde aanpak: (1) dissemineren, (2) adopteren, (3) innoveren en (4) standaardiseren.

In de samenwerkingsovereenkomst zijn zeven indicatoren gedefinieerd waar we vanuit V-ICT-OR aan tegemoet dienen te komen. U kunt elk van deze indicatoren aanklikken om meer informatie te krijgen over de inhoud en de voortgang van die indicator.Organisatie regionale kenniskringen
Ontwikkeling webtool
Ontwikkeling softwarecatalogus
Begeleiding zelfevaluatie informatieveiligheid
Aanpassingen informatieveiligheids- tool
Proeftuinen voor implementatie innovatietrajecten
Inzetten expertenpool