Organisatie regionale kenniskringen

 

 Indicator 1

Het organiseren van minstens 50 bijeenkomsten met regionale kenniskringen. 

 

Op basis van de eerste indicator die in de samenwerkingsovereenkomst werd gedefinieerd, zijn we vanuit V-ICT-OR verantwoordelijk voor de organisatie van minstens 50 regionale kenniskringen. Via de kalender vindt u een overzicht terug van de data waarop de verschillende regionale kenniskringen samenkomen.

Per kwartaal geven we vanuit V-ICT-OR input voor de agenda van die regionale kenniskringen. Daarnaast is er uiteraard nog ruimte voor input vanuit de lokale besturen zelf. We geven hieronder een overzicht van de input die we per kwartaal zullen aanbieden aan de regionale kenniskringen.

2016 - 1e kwartaal

 1. Welke projecten staan er in uw bestuur op de planning op vlak van IT en e-government in 2016?
 2. Toelichting samenwerkingsovereenkomst 'samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren'
 3. Planning 2016 en gebruik van de werkruimten
 4. Aan de slag met de informatieveiligheidstool

 

2016 - 2e kwartaal

 1. Aan de slag met de webtool
 2. De softwarecatalogus
 3. Toelichting Vlaamse bouwstenen

 

2016 - 3e kwartaal

Tijdens het derde kwartaal ligt de focus op innovatieprojecten, waarbij de regiocoördinatoren kunnen doorgeven welke van onderstaande projecten ze graag op de agenda van het derde kwartaal zetten.

 1. Digitalisering aangifte overlijden
 2. Horecavergunningen
 3. BBC als gelinkte open data
 4. Lokale Besluiten als Linked Open Data (LBLOD) - in samenwerking met ABB

De input voor het vierde kwartaal kunt u binnenkort via deze pagina raadplegen.