Projecten

Hiernaast in het menu vindt u een overzicht van de projectenportefeuille van V-ICT-OR.

Jaarlijks worden diverse projecten gestart vanuit de vraag van de lokale besturen.

Voor projecten wordt veelal gewerkt vanuit subsidies.
Momenteel wordt gewerkt met het hefboombudget vanuit het programma Radicaal Digitaal voor VlaVirGem.
Tevens wordt gebruik gemaakt van het EFRO budget voor het Horeca vergunningen project.
Voor de andere projecten is additionele financiering gezocht in ook nieuwe vormen, zoals private investeringen.