OSLO 2.0

Wat is OSLO?

Burgers en bedrijven klagen vaak terecht over een inefficiënte overheid. Vaak moeten gegevens telkens opnieuw indienen wanneer men aanklopt bij verschillende diensten. Medewerkers hebben behoefte aan een geïntegreerde werkomgeving, beleidsmakers zijn op zoek naar informatie die beleidsbeslissingen kunnen ondersteunen. De wil om het beter te doen is er, doch het lijkt bijzonder moeilijk om gegevens met elkaar te delen. e-government kan maar gerealiseerd worden als alle spelers samenwerken.

De antwoorden op dit vraagstuk zijn standaardisatie en samenwerking tussen alle spelers. V-ICT-OR startte daarom in 2012 het project OSLO (‘Open Standaarden voor Lokale Overheden’). Ten gevolge van het draagvlak en de toepasbaarheid van OLSO binnen andere bestuursniveaus is de naam aangepast naar OSLO staat voor ‘Open Standaarden voor Linkende Overheden’.

De datastandaard ‘OSLO’ is een hefboom voor een efficiënter informatiebeheer bij lokale besturen, dat er voor moet zorgen dat burgers hun gegevens maar eenmaal aan de overheid moeten bezorgen. OSLO zal er voor zorgen dat administraties hun gegevens onderling kunnen uitwisselen en applicaties met elkaar kunnen praten.

Uitwisseling van gegevens tussen applicaties van dienstenleveranciers en authentieke bronnen loopt niet altijd van een leien dakje. OSLO zorgt voor een duidelijke implementatiestrategie die schetst hoe lokale overheden authentieke bronnen moeten adopteren in hun processen. Hierdoor worden risico’s op fouten, dubbel werk en onnodig opvragen bij de burger tot een minimum beperkt.

OSLO zorgt voor een heldere definitie van de kerngegevens met betrekking tot personen, organisaties, contactinformatie en dienstverlening. Het doel is dat alle toepassingen weten hoe ze deze gegevens precies moeten interpreteren om maximaal kansen te scheppen voor hergebruik. Een belangrijke veststelling is dat een groot deel van deze gegevens vandaag niet door authentieke bronnen ondersteund worden (bv. een e-mailadres van een burger). Een extra verrijking van deze authentieke gegevensbronnen op lokaal overheidsniveau dringt zich op. OSLO staat dus toekomstgericht voor verbreding en verdieping van de gegevensbronnen van de lokale overheid.

Lees hier meer over de  gedachte van OSLO

Via onderstaande blokjes komt u snel bij de verschillende beschrijvingen over OSLO  


Begrippenkader 

De basis van OSLO

Informatiemodel 

Technisch contract 

Service beschrijving 

Reviews OSLO

 

OSLO begeleiding op maat


Besturen

Agentschappen

Bedrijven

Bouwstenen OSLO 2.0


Bestektekst

Software catalogus

Convenant


Piloten

Linked government

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                   https://www.youtube.com/watch?v=o6Q4Z1yu5Ag