Begrippenkader van OSLO

Het begrippenkader van OSLO staat beschreven in dit document

http://www.v-ict-or.be/assets/5384d510ce3fb57c500006ad/OSLO1.1-specificaties.pdf

U vindt hier het conceptueel model dat de gegevens binnen OSLO definieert, hoe deze gegevens gestructureerd zijn en wat de relaties zijn tussen die gegevens. 

Dit conceptueel model vormt de basis van de formele specificatie.
We hebben er bewust voor gekozen om het model weer te geven als een combinatie van een domeinmodel en een vereenvoudigd ERD (dit laat toe om aandachtspunten met betrekking tot identificatie en types te duiden).
In het conceptueel model worden entiteiten, attributen en relaties onderscheiden.

Het model is uitgewerkt op basis van drie logische domeinen

  • Contactinformatie
  • Lokalisatie
  • Dienstverlening

De prioriteit heeft gelegen op het vlak van contactinformatie. Het is voornamelijk in dit domein dat lokale besturen baat hebben bij de standaard.