OSLO: TRIO-aanbod voor Besturen

Nog niet zo vertrouwd met OSLO? Je wil aan de slag met OSLO maar mist nog wat know-how of input en hebt nu net in de zomermaanden wat tijd? Maak dan uw keuze uit het TRIO-aanbod voor BESTUREN, en vlieg erin!OSLO Academy 

3 modules van 1 dag. De modules staan in het teken van OSLO in de praktijk, er is aandacht voor de gebieden: strategie & sturing, authentieke registraties & gegevensmanagement & veiligheid, applicatielandschap & opdrachtgeverschap;

De modules worden regionaal in Vlaanderen gegeven, waardoor ook regionaal de kennisdeling optimaal kan plaatsvinden.

 

 

 

Inhoud:

 • Module 1: Inleiding informatiemanagement & ICT-opdrachtgeverschap 
  • het integratievraagstuk: 
   • de essentie van het probleem
   • organisatorische interoperabiliteit
   • semantische interoperabiliteit
   • technologische interoperabiliteit
  • inleiding tot kerndata
   • contactinformatie: begrippenkader en praktijkvoorbeelden
   • locatiegebonden informatie: begrippenkader en praktijkvoorbeelden
   • dienstverlening: begrippenkader en praktijkvoorbeelden
  • krijg wat je vraagt
   • hoe leg ik vereisten m.b.t. standaarden vast in een bestektekst
   • hoe neem ik deze vereisten mee in de beoordeling
   • hoe evalueer ik deze vereisten gedurende de uitvoering
 • Module 2: Gegevensmanagement en architectuur
  • softwarearchitectuur
   • wat is een softwarearchitectuur
   • verschillende architecturen, voor- en nadelen
   • toepassingevoorbeeld CRM / mid-office
   • masterdata management
   • toepassingsvoorbeeld met bedrijven en adressen (VKBO en CRAB)
   • datakawaliteit
  • vraag en antwoord standaardiseren
   • inleiding tot services
   • richtlijnen voor de opbouw van de veagen en antwoorden
   • schets van het technisch kader
   • praktijkcase
 • Module 3: authentieke bronnen en informatieveiligheid
  • authentieke bronnen
   • situering
   • hergebruik in verschillende toepassingen
   • mogelijke conflicten
   • praktijkcase
  • informatieveiligheid
   • basisprincipes 
   • beleid
   • machtigingen (hergebruik van gegevens)
   • toegang tot gegevens (beleid, rechten en rollen)
Deelnameprijs (excl. BTW)
€ 650per deelnemer (lid van V-ICT-OR)
€ 1300 per deelnemer (niet-leden V-ICT-OR)
 
Minimaal 10 deelnemers per groep/locatie

Aanvang: 1e module start zodra 10 deelnemers in een bepaalde (aanvaarbare) regio worden gevonden.

Waarom de OSLO academy?

"Hoe stuur ik leveranciers aan?" en "Hoe zorg ik dat een koppeling tussen verschillende registraties tot stand wordt gebracht?". Antwoord: Investeer in kennis en kunde. Deze en andere basale vragen borrelen met enige regelmaat op tijdens discussies met lokale besturen.

De invoering van koppelingen loopt niet altijd vlekkeloos, ook omdat (vooral kleinere) gemeenten vaak niet beschikken over voldoende adequaat opgeleide en ervaren (i-)deskundigen. Om daar structureels iets aan te doen hebben wij besloten te starten met de OSLO Academy, een opleidingstraject met als doel om kennis, kunde en vaardigheden van de (i-)deelnemers te optimaliseren.

Sneller

Naast het versterken van de i-functie binnen de lokale besturen mikt de OSLO Academy ook op een versnelde grootschalige invoering van de standaarden. Ook geven wij feitelijke informatie over het krijgen van potentiële baten van binnengemeentelijk gebruik van de authentieke bronnen. Samenhang is er ook met de projecten van CORVE, AGIV en Fedict.

Zodat een optimale inzet van alle reeds aanwezige bouwstenen mogelijk wordt.

Ook is er aandacht voor de OSLO instrumenten i-Spiegel en softwarecatalogus.

De  OSLO Academy richt zich binnen lokale besturen in eerste instantie op de i-verantwoordelijke. Tijdens de zogenoemde terugkomdagen van de OSLO Academy willen wij de i-verantwoordelijke samen met de business aan tafel, om zo de praktijk van alle dag te bespreken in een breder perspectief.

Wat het oplevert?

Voor besturen levert de OSLO Academy onder meer een versterking op van de i-functie in de organisatie. Na het volgen van de opleiding beschikt de deelnemer over de vaardigheden en handvatten om de informatievoorziening/ICT van het bestuur in zijn algemeenheid en OSLO in het bijzonder, ter ondersteuning van de lokale ambities en doelstellingen in te zetten.

Grootste winst is er waarschijnlijk voor burgers en bedrijven. Betere kennis en kunde binnen lokale besturen van en over standaarden en al beschikbare bouwstenen zal leiden tot een snellere invoering daarvan, waardoor burgers en bedrijven(nog) eerder zullen profiteren van een betere dienstverlening en administratieve lastenverlichting. Dát is uiteindelijk waar het om draait. OSLO Summer Course

Juist op het moment dat de bestuurlijke en ambtelijke agenda’s wat rustiger zijn, nodigt V-ICT-OR u uit voor de Summerschool. Een fantastische dag waar u frisse ideeën kunt opdoen om na de vakantie weer volop aan de slag te kunnen. Informatie is overal en altijd beschikbaar. Tegelijkertijd is het als bestuurder en manager complex om over de juiste informatie te beschikken. Steeds vaker hoort men termen als informatieparadox en informatieoverload. Maar wat betekent deze paradox voor u? Welke eisen stelt u aan uw eigen sturing? Hoe blijft u in control?

 

 

 

Tijdens de summerschool gaan we gezamenlijk na welke kansen er voor u liggen:

- Inspirerende verhalen die aanzetten om te denken uit een ander perspectief

- Het aanreiken van nieuwe impulsen en inzichten hoe u andere keuzes kunt maken.

- Samen het roer omgooien om zo een ander koers te varen en u uw eigen sturing anders kunt inrichten

Behandelde thema's

 • het integratievraagstuk binnen een lokaale bestuur
 • praktijkcase: invoeren van een klantgerichte dienstverelning via een CRM of mid-office
 • valkuilen
 • beleidinformatie
 • data standaardisatie
  • wat?
  • hoe start ik er mee
  • sturen via bestekken, de dialoog met leveranciers
  • bewaken van de strategie, verantwoordelijken
 • informatieveiligheid
  • beleid
  • structureel inbedden

Doelgroep: Bestuurders, Secretarissen, Managers, afdelings- of diensthoofden

Deelnameprijs (excl. BTW):

€ 100 per deelnemer indien lid van V-ICT-OR
€ 200 per deelnemer indien geen lid van V-ICT-OR

Minimale deelname : 25 personen

Wanneer:OSLO komt naar uw bestuur

U wilt uw ICT naar een hoger niveau tillen, hebt veel gehoord van standaardisatie, van OSLO, van optimalisatie van de dienstverlening, maar weet eigenlijk niet hoe dit moet aanpakken? U zit nog met veel vraagstukken en wil daar eens goed de diepte in met uw bestuur, uw management? V-ICT-OR biedt uw lokaal bestuur on site een tweetal workshops en individuele sessies om zo de juiste vervolgstappen te kunnen maken.

Het programma wordt op maat gemaakt, maar ziet er globaal als volgt uit:

Deel 1

Een overview van de ontwikkelingen in ICT land naar de toekomst toe, met onderwerpen als:

 • Cloud
 • Vlaamse en federale overheidsprogramma’s
 • Toenemende belang keteninformatisering
 • Werken in apps (zowel mobiel als op kantoor) - services gebruiken
 • Wat innoverende voorbeelden uit overheidsland die al toegepast worden (zowel in Vlaanderen als in het buitenland)

Deel 2

De kernvraag, waar wil uw bestuur heen de komende jaren?

Een inventarisatie vanuit de diensten, wat is vanuit hun vakgebied en vanuit het bestuur belangrijk, welke basiszaken focussen wij als organisatie op.

Informatievoorziening doet er even niet toe, maar de kernvraag is wat doen wij als lokaal bestuur.

Deel 3

Hoe gaan wij de kernvragen van het bestuur ondersteunen met informatievoorziening

Waarbij men na moet gaan denken over hoe kan ik dan mijn doelen bereiken, wat voor informatie is daar voor nodig.

Deel 4

Als we weten welke informatie we nodig hebben en we ook weten welke doelen we gaan bereiken, wat is dan ons stappenplan.

Wat moet eerst, wat kan eerst, welke invloeden zijn er die dit kunnen verstoren.

Uitkomst wordt een tastbaar stappenplan,  welke stappen gaan wij op welke momenten met onze organisatie nemen en waar komt welke informatie dan aan de orde.

Uitvoeringsmoment in overleg met lokaal bestuur.

Kosten (exc. BTW)
5.000 € per bestuur (indien minstens 1 persoon van het bestuur lid is van V-ICT-OR)
6.000 € per bestuur (indien er niemand binnen het bestuur lid is van V-ICT-OR)

 

Meer informatie en registratie