OSLO belanghebbenden

Explore our collection on joinup

 Lokale besturen


De datastandaard focust op de bestaande authentieke gegevensbronnen en veelgebruikte datamodellen, waarmee lokale overheden momenteel werken. Lokale besturen worden vertegenwoordigd door V-ICT-OR en maken deel uit van de OSLO werkgroepen om het model aan de praktijk te kunnen toetsen. In het permanent overlegorgaan zitten Digipolis Gent en Antwerpen, alsook Kortijk. Daarnaast wordt er met verschillende lokale besturen afgestemd rond specifieke use-cases.

Centrale Overheden


Als we denken aan authentieke bronnen, kan je niet zonder de mederwerking van centrale overheden. Het gaat om de Vlaamse overheid die o.a. via CORVE en AGIV rechtstreeks betrokken zijn bij de ontwikkeling van deze standaard. Daarnaast hebben we ook op het federale niveau de samenwerking opgezet met Fedict en KSZ.

OSLO Consortium

In het consortium zetelen toonaangevende spelers uit de industrie:  Belgacom, CIPAL, Fusebox, Infront, Remmicom en Schaubroeck.

Wat is de rol van de belanghebbenden?

Stuurgroep

De stuurgroep wordt gevormd door de stichtende leden van het consortium. Indien er (bij de start of in de loop van het project) een engagement opgenomen worden door de federale overheid, dan kunnen zijI eveneens een lid voor de stuurgroep afvaardigen. Daarnaast kunnen externe adviseurs tot de vergadering worden uitgenodigd.

De stuurgroep beslist over de aanwending van de middelen binnen het kader van de samenwerkingsovereenkomst van het consortium. De frequentie van de stuurgroepvergaderingen zal beslist worden bij de aanvang van het project.

Klankbordgroep

Alle betrokkenen (zowel lokale, provinciale besturen als ICT-leveranciers) worden samengebracht in een klankbordgroep, die een adviserende rol vervult en bovendien op regelmatige basis op de hoogte gebracht wordt van de resultaten van het geleverde werk.

Standardisatiecomissie en academische partners


iMinds - MMlab

MultimediaLab is een onderzoeksgroep binnen de Universiteit van Gent en is één van de stichtende onderzoekspartners binnen iMinds (het vroegere IBBT,  het Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie). Zij volgen de technische uitwerking van de standaard op (technische partner).

W3C

Het is u wellicht niet onbekend: het World Wide Web Consortium (W3C) creëert de Webstandaarden. 
V-ICT-OR heeft sinds dit jaar een zitje in de standardisatiecomissie. Het lidmaatschap van W3C heeft als objectief om de OSLO-standaard maximaal af te stemmen op webstandaarden en de resultaten van het wereldwijde onderzoek maximaal te hergebruiken.

ISA

We willen OSLO ook kaderen binnen het Europese ISA-programma. ISA staat voor Interoperability Solutions for European public Administrations programme. Belangrijkste doel is een elektronische gegevensuitwisseling tussen publieke diensten in Europese landen.

HoGent

Geassocieerde faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde
Vakgroep Bestuur en beleid


Als we deze technische standaard willen vertalen naar het beleid zal dit binnen de specifieke beleidsinstrumenten moeten opgenomen worden. Onder deze vertaling zet de Hogeschool Gent haar schouders.

Betrokken instanties en experts

BCT Math Huntjes  
BCR Raf Withofs  
Belgacom DE SAEGER Patrick  
Belgacom Freddy De Meersman   
Corve Bart Misseeuw  
Corve Bruno Devrieze  
CORVE Geert Mareels  
CORVE Hans Arents  
CORVE Jan Godderis  
CORVE Katrien De Smet  
Digipolis Antwerpen Jos Mostmans  
Digipolis Antwerpen Katrien Behiels  
Digipolis Antwerpen Paul Van der Cruyssen   
Digipolis Antwerpen Stefan Marckx  
Digipolis Gent Ann Bernaert  
Digipolis Gent De Ceuleners Piet  
Digipolis Gent Dirk Van Gasse  
Digipolis Gent Franky De Pestel  
Digipolis Gent Katrien Leire  
ECG Francois Casteels  
European Commission  ISA Nikolaos Loutas  
European Commission  ISA Stijn Goedertier  
Fedict Bart Hanssen  
Fusebox Stefaan Ponnet  
HoGent Pieter Sellenslagh  
iMinds Erik Mannens technische lead
iMinds Laurens De Vocht technische lead
iMinds Miel Vander Sande  
Infront Crappé Jo  
Infront Verhaert Maarten   
Knokke-Heist Dimitri Lefevre  
Kortom Bart Van de Laar  
Kortrijk Hans Verscheure  
Kortrijk Luk Van Beneden  
OCMW-Secretarissen Jan Pieters  
OCMW-Secretarissen Marc Claus  
Proces- en Informatiebeleid, Departement Bestuurszaken, Vlaamse overheid) Marijke Verhavert  
Remmicom Frans Eyckmans  
Remmicom Ilse Van Reet  
Remmicom Jan Buelens  
Remmicom Peter Dewever  
Schaubroeck Dirk Verstichele  
Schaubroeck Geert van Poucke  
Schaubroeck Wim Van Acker  
Stad Gent Diedrik Gaus  
Transparency Board at Cabinet Office (UK) Andrew Stott  
V-ICT-OR Eddy Van der Stock  
V-ICT-OR Goedele Van der Spiegel project manager
V-ICT-OR Louis Massagé  
V-ICT-OR Luc Velghe  
V-ICT-OR Raf Buyle project manager
VLO Herwig Hoskens  
VLO Philip Lefever  
VVOS Geert Volkaerts