Plan van aanpak en planning

Mijlpalen

  • Van oktober 2012 tot april 2013 werd versie 0.9 ontwikkeld.
  • Op 14 april 2013 werd versie 0.9 een maand lang geëvalueerd gedurende de 'public review' die afgerond werd op 15 mei 2013.
  • In mei 2013 werden opmerkingen en adviezen van de 'public review' verwerkt en toegelicht gedurende een werkgroep bij Digipolis Gent.
  • Op 30 mei 2013 werd versie 1.00 van de samengestelde OSLO of the combined specification (contactinformatie, lokalisatie en dienstverlening) of OSLO Vocabulary gereleased.
  • Op 31 mei 2013, werd OSLO gelanceerd op de Staten Generaal Open Standaarden.


werkpaketten

planning