Servicebeschrijving - OSLO

Dit document focust op niet-technische overwegingen om een eenduidige beschrijving te definiëren voor services van lokale overheden, die gebruik maken van de OSLO standaard: in het bijzonder, het ruimere kader van een gedeelde productencatalogus en het uitwisselen van contactinformatie. Het doel van de hier beschreven services is om de verscheidenheid in services die het zelfde doel beogen te minimaliseren.

In het kader van het EWI Open Data project rond contactinformatie is een voorbeeld-implementatie uitgewerkt. We lichten deze hier toe, zo krijgt u een duidelijk beeld van hoe een dergelijke service kan geïmplementeerd worden in de praktijk.

De voorliggende Richtlijnen voor Services beschrijven op het technische vlak de wijze waarop deze data ontsloten of uit gewisseld kunnen worden. De beschreven specificaties zijn beproefd en maken het mogelijk voor lokale besturen en hun dienstenleveranciers om services te implementeren in eigen toepassingen. Bij het uitwerken van de service wordt geen voorkeur voor het type webservice naar voren geschoven. Het is zowel mogelijk om uit te wisselen met een restful webservice; klik hier al s je met een SOAP webservice werkt.

Op basis van de beschreven services rondom contactinformatie is het nu mogelijk om ook voor andere services vanuit OSLO op basis van deze richtlijnen te werken. Hierdoor ontstaat een eenduidige ontsluiting van persoons-, organisatie-, adresgegevens zoals OSLO dit beoogt.

Je vindt hier de servicebeschrijving