Wat mag u verwachten na het opstellen van de technische OSLO-standaard?

Het is essentieel om de OSLO standaard te verankeren binnen de sector.
Dit zal V-ICT-OR doen door enerzijds te zorgen voor een breed draagvlak:

  • door te werken met een consortium van referentieleveranciers hebben we alvast het engagment van deze organisaties dat ze de standaard willen implementeren;
  • de stuurgroep lokaal e-government (met vertegenwoordiging van de belangrijkste lokale administraties: ECG, Kortom, VLO, VVOS, V-ICT-OR) draagt het initiatief mee uit
  • de coördinatiecel Vlaams e-government pikt OSLO op
  • het project geniet det steun van Fedict


en anderzijds door de standaard afdwingbaar te maken door

  • een tekst die toegevoegd kan worden aan het bestek van een aanbesteding;
  • en het streven naar een verankering van de standaard in het e-gov decreet