Samen aanbesteden en CCSP

Het project Samen aanbesteden is een voortvloeisel vanuit het al in 2011 gestarte CCSP project.
In 2016 werd een werkgroep Midoffice samen met de werkgroep CCSP gevoegd en werd er door de aanwezige besturen onderzocht of een doorbraak mogelijk was op het gebied van het gezamenlijk laten realiseren van generieke componenten.
Waar voorheen veel over midoffice erd gesproken en zelfs over midoffice system, is gekozen voor de architectuur zoals deze in VlaVirGem wordt gehanteerd.In deze architectuur is gekozen om de generieke componenten als zelfstandige kleine componenten te realiseren. 
Zie hiervoor het middenblok zoals beheren klantcontacten, beheren werkvoorraad, beheren documenten, enz.
En zo ook de platformfunctionaliteit.

Met een kleine 20 besturen is de opzet uitgewerkt en is vanuit de stad Aalter de leidende rol genomen met ondersteuning van V-ICT-OR.

er wordt uitgegaan van een nauwkeurige functionele beschrijving van de losse componenten.

Deze componenten gezamenlijk kunnen allerlei referentiecomponenten gaan ondersteunen.
Zo kunnen bekende functies als:

 • post/mail registratie (dit is bijvoorbeeld een combinatie van workflow, klantcontact, documentbeheer, enz.)
 • klachtenmelding
 • meldingen (specifiek Technische Dienst)
 • bestelaanvraagproces tot factuur en betaling
 • Vergader/notulenbeheer (besluitvorming/aflevering)
 • Bouwvergunningaanvraag (gekoppeld met omgevingsvergunningenloket Vlaamse Overheid)
 • Subsidieaanvragen
 • Contractopvolging
 • Vormingsaanvraag
 • Reis/verblijfsvergoeding
 • Vergaderzaalbeheer
 • Functioneringsgesprekken
 • Archiefbeheer
 • Documentcreatie (sjablonen)
 • Website met interne/externe kennisbank

en nog vele andere functies samen te stellen uit de generieke componenten.

De eerste groep gemeenten heeft besloten deze componenten te laten realiseren op het Microsoft platform, oftewel een duidelijke voortzetting van CCSP.

Daarbij wordt gewerkt in open source licenties, oftewel, na realisatie zijn de componenten eigendom van de besturen zelf.
Deze opzet maakt het ook mogelijk zeer eenvoudige eigen uitbreidingen te doen.