Werkgroep centraal strafregister

In de werkgroep centraal strafregister (opgestart in januari 2016) zitten VLAVABBS, de Vlaamse overheid, Diensten Administratieve Vereenvoudiging (DAV - federale overheid) en VVSG samen rond het centraal strafregister.

In deze werkgroep willen we de problematiek helder in beeld brengen, eerdere initiatieven bundelen, een stakeholdersanalyse uitvoeren en in co-creatie met de diverse partners oplossingen aanreiken met het oog op een eenvoudige (en digitale) dienstverlening.