Werkgroep mid-office

De werkgroep mid-office is ontstaan vanuit een aantal vragen die besturen hadden tijdens de verkennende gesprekken in aanloop naar de regionale kenniskringen. Heel wat besturen hebben tijdens die gesprekken aangegeven dat ze in contact wilden gebracht worden met andere besturen die nadenken over visievorming in het kader van mid-office of besturen die al bepaalde stappen hadden gezet in die richting.

Er is een werkruimte opgericht waarin documenten, verslagen en presentaties worden verzameld.