Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik hier

I&E • Jaargang 8 • Nummer 165 • 2 februari 2017

Nieuws

 

Kom naar de kennisdag Architectuur op 8 februari!

Op deze dag nemen we u iets dieper mee in de opzet van de referentie architectuur voor gemeenten.

Van strategische doelen uit uw beleid naar een complete structurele basis referentiearchitectuur.
Samen met de Nederlandse collega's van het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten hebben wij een boeiend programma voor u.

We staan stil bij architectuurprincipes, de bedrijfsfuncties binnen de...

Sturen van de ICT markt op kwaliteit en flexibiliteit

Om het ICT opdrachtgeverschap te versterken zijn in Nederland onlangs uniforme inkoopvoorwaarden voor ICT producten en diensten (GIBIT) vastgesteld. Het gebruik moet leiden hogere kwaliteit en betere inpasbaarheid van de ICT producten en diensten, meer flexibiliteit in de informatievoorziening en meer grip op de ICT markt.  

De GIBIT gaat daarvoor uit van een life-cycle benadering en de...

Wijziging inwerkingtreding omgevingsvergunning

Op 25 januari 2017 heeft het Vlaams Parlement het decreet over de regels tot implementatie van de omgevingsvergunning aangenomen. Dit decreet zal eerstdaags door de Vlaamse Regering worden bekrachtigd en in het Belgisch Staatsblad verschijnen. We lichten de belangrijkste punten toe.

Vlaams en provinciaal niveau: start op 23 februari 2017

Dossiers waarvoor de Vlaamse Regering of de...

Digitale aangifte overlijden operationeel in voorjaar 2017

Het project Digitale aangifte overlijden dat er voor zorgt dat gemeenten, uitvaartondernemers en crematoria volledig electronisch de gegevens en documenten met elkaar kunnen uitwisselen zal in het voorjaar van 2017 de eerste pilot kennen.

Het traject is in fases opgebouwd, waarbij ook rekenig wordt gehouden met de volleidge modernisering van het RijksRegister. Dit laatste zorgt er straks, samen...

Uw eigen softwareportfolio inzichtelijk maken?

Veel besturen geven aan moeite te hebben met het inzichtelijk maken van hun softwareportfolio.
Toch is de oplossing voor u dichterbij dan u denkt, want met de tool www.softwarecatalogus.be kunt u eenvoudig kiezen,
welke van de softwaresystemen u gebruikt en deze in de VlaVirGem architectuur in beeld brengen.
Meer dan 150 besturen gingen u voor; gebruik nu ook de softwarecatalogus en...

Archiveren: nieuwe richtlijnen voor steden en gemeenten

‘Hoe lang moeten we deze documenten bewaren?’ is de meest gestelde vraag aan de (lokale) archivaris of informatiebeheerder. Om dat te bepalen hanteren zij een selectielijst die rekening houdt met administratieve, juridische en historisch-wetenschappelijke criteria. De lijst bevat richtlijnen over het bewaren of het vernietigen van documenten bij een lokaal bestuur. Informatie...

Lokale Besluiten als geLinkte Open Data weer een stap verder

In 2017 is het project LBLOD van het ABB van de Vlaamse Overheid weer voortvarend van start gegaan. In een workshop werd samen met lokale besturen en andere stakeholders de semantiek besproken rondom mandaten. en werd het gehel proces van benoeming/aanstelling van raadsleden en schepenen uitgewerkt. Dit alles moet leiden tot uiteindelijk een databank met alle lokale besluiten die beschikbaar...

Informatiearchitectuur in lokale besturen

Veel steden en gemeenten zoeken naar een stevig fundament voor hun IT.
De informatiehuishouding is vaak op de bestaande verkokering van de organisatie opgebouwd.
De nood aan een goede stevige basis voor een integrale gemeentelijke aanpak ontbreekt vaak.
En de tekening maken hoe men het eigenlijk zou willen wordt vaak als overbodig gezien.
Nu is met de inkanteling van de OCMW's weer zo een moment...

De kracht van Regionale Kenniskringen – Network of Skills

Een nieuw jaar, een nieuwe cyclus van regionale kenniskringen ging van start. In het eerste kwartaal willen we vooral stilstaan bij de “kracht van de regio”, een manier om aan te tonen dat intergemeentelijke samenwerkingsverbanden veel meer in petto hebben als we de krachten bundelen.

Als inspiratiebron nemen we het boek van Peter Hinssen (2015) – the network always wins...

Toegangs- en gebruiksbeheer een handige bouwsteen uit Vlaanderen Radicaal Digitaal

Toegangs- en Gebruiksbeheer van de Vlaamse overheid heeft een druk jaar in het verschiet

Ook dit jaar staan ons een heleboel interessante ontwikkelingen te wachten vanuit het kamp van het Toegangs- en Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid (u misschien bekend als ACM/IDM). Deze ontwikkelingen werden vorige week toegelicht op een periodiek gebruiksoverleg specifiek voor lokale besturen.

De...

Evenementen

 
08-02-2017 20170208 Kennisdag Architectuur
11-05-2017 20170511 Shopt IT
08-03-2017 Gecertificeerde informatieveiligheidsconsulent - richtsnoeren (Gent)
22-03-2017 20170322 Bedrijvenconsortium
26-04-2017 20170426 Kennisdag Blockchain

Heet van de naald

 

Nog enkele standplaatsen beschikbaar op Shopt IT!

Het programma van Shopt IT wordt volop ingevuld. Er zijn nog enkele standplaatsen en sprekersslots beschikbaar. Wie interesse heeft om congrespartner te worden kan hier de congresbrochure downloaden.

 

21 november: Manage IT

Markeer dit alvast in uw agenda! Manage IT vindt dit jaar plaats op dinsdag 21 november in het Hilton Antwerpen.

 

De werking van V-ICT-OR wordt mee ondersteund door de stuurgroep lokaal e-government

V-ICT-OR vzw – Vlaamse ICT organisatie
Mosten 13 – Industriezone E17-3 – 9160 Lokeren –  info@v-ict-or.bewww.v-ict-or.be
Tweewekelijkse nieuwsbrief van de Vlaamse ICT organisatie