Federale ambtenarentoken beschikbaar voor de lokale besturen

04/04/2007     Ongecategoriseerd     Site Administrator     4153     0

Het ambtenarentoken is de tegenhanger van het burgertoken (dat bijv. gebruikt wordt voor het invullen van Tax-on-web). Het is een geplastificeerd kaartje met 24 codes op. In combinatie met je gebruikersnaam en wachtwoord (die je opgeeft bij het aanvragen van het token) vormt dit systeem een eenvoudig, maar doeltreffend en veilig toegangssysteem tot authentieke databronnen en applicaties. In principe is het ambtenarentoken er voor ieder personeelslid uit het lokale bestuur (gemeente, OCMW, interbestuurlijke vereniging, verzelfstandigd agentschap) dat hieraan nood heeft.
In praktijk denken we momenteel vooral aan iedereen die met overheidsopdrachten te maken heeft (secretarissen, ontvangers, diensthoofden, enz...) en aan iedereen die op een of andere manier met bedrijven te maken heeft (ambtenaren lokale economie, werkwinkels). Met het ambtenarentoken kan je op dit ogenblik vooral twee databanken raadplegen: DigiFlow (openbare aanbestedingen) en de Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen (VKBO).
Meer info, onder meer over de aanvraag van dit kaartje: http://www.vvsg.be

Bron: VVSG

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!