Vacature diensthoofd ICT te Ieper

10/12/2010     Ongecategoriseerd     Site Administrator     4064     0

Wil je in de toekomst van Ieper een cruciale rol spelen? Dat kan, het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat zal overgegaan worden tot de aanstelling in statutair verband en de aanleg van een werfreserve voor de duur van drie jaar van een (m/v): Diensthoofd ICT.

Het diensthoofd ICT maakt deel uit van de afdeling Centrale Administratie en Strategie en ressorteert onder het afdelingshoofd aan wie in eerste instantie gerapporteerd wordt. Voorts wordt eveneens gerapporteerd aan de secretaris en de bevoegde schepen. Als diensthoofd wordt leiding gegeven aan de medewerker van de dienst ICT. Er is een nauwe samenwerking met de ICT-dienst van het OCMW Ieper.


Functie

Het diensthoofd informatica coördineert en leidt de ondersteunde dienst ICT om een optimale en efficiënte werking te garanderen van de hard- en software van de stad Ieper die moet bijdragen tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen van de stad. Dit alles gebeurt binnen het financiële, organisatorische en reglementaire kader van toepassing binnen de organisatie.

Profiel
Je bent in het bezit van een toepasselijk masterdiploma of gelijkwaardig. Tevens voldoe je aan de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden (terug te vinden in de infobundel).

Aanbod
Een voltijdse statutaire betrekking. Een boeiende en uitdagende functie met verantwoordelijkheid. Verloning in graad Av barema A1a - A2a met als extra's: maaltijdcheques, opleidingmogelijkheden, mogelijkheid tot instappen in de collectieve hospitalisatieverzekering.


Interesse?
Heb je interesse voor deze vacature, bezorg dan uiterlijk op 14 januari 2011 (postdatum geldt als bewijs) per aangetekend schrijven, je kandidatuur, vergezeld van een uitgebreid curriculum Vitae, met een afschrift van je diploma en een uittreksel uit het strafregister gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 34, 8900 Ieper.
De functiebeschrijving en bijkomende informatie zijn te verkrijgen op de website van de Stad Ieper of bij de personeelsdienst, Sint Jacobsstraat 1, 8900 Ieper, op telefonisch verzoek op het nummer 057 239 319 of via personeelsdienst@ieper.be.

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!