Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Aansturing Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) - Nederland

10/06/2015

In Nederland blijft de aansturing van de Generieke Digitale Infrastructuur hoog op de agenda ...

Verschillende overheidslagen, publieke organisaties en private partijen maken gebruik van de generieke digitale infrastructuur (GDI) van de Nederlandse overheid. De GDI is een breed begrip. Het bestaat uit standaarden, producten en voorzieningen die (digitaal) verkeer met de overheid mogelijk maken. Door dit brede karakter valt de GDI niet onder de verantwoordelijkheid van specifiek één organisatie, sector of domein.

De GDI is voor veel organisaties onmisbaar. Het is de basis waarop talloze organisaties hun primaire processen hebben ingericht. De GDI is door technologische ontwikkelingen echter sterk veranderlijk. Naar verwachting worden de komende jaren GDI-elementen gewijzigd, afgebouwd of nieuw ontwikkeld.

Voor Nederland is het hebben van een stabiele, robuuste digitale infrastructuur belangrijk. De Digicommissaris is onder meer aangesteld om sturing op de ontwikkeling van de GDI te faciliteren. Omdat de GDI verschillende partijen aan gaat, is de sturing hierop interbestuurlijk. De aansturing wordt gedaan door een aantal raden en commissies, elk met een eigen taak en bevoegdheid. De volgende sturingvormen worden onderkend: Ministeriële Commissie Digitale Overheid, Nationaal Beraad Digitale Overheid, Regieraden.

Bron