Stad Vilvoorde zoekt een deskundige Informatica

18/05/2016     Vacature         1108     0

Stad Vilvoorde heeft momenteel een openstaande vacature voor een deskundige Informatica (B4-B5). Download hier de vacature.

A. Taakomschrijving

Inhoudelijk adviseren in het kader van de informatica van de stedelijke administratie en coördineren van bepaalde inhoudelijke activiteiten en functionele aspecten met betrekking tot het informaticagebeuren.
Voornaamste verantwoordelijkheidsgebieden:

1.Leveren van technisch/gespecialiseerd advies en eventueel beleidsadvies met betrekking tot een specifiek domein van de stedelijke dienstverlening.

Voorbeelden activiteiten:

 • Identificeren van informaticabehoeften in de verschillende diensten
 • Het bestuur en de medewerkers adviseren en informeren
 • Administratieve opvolging van aanbestedingsdossiers van hardware (pc’s, printers, MFP’s, netwerkapparatuur,…) en software (besturingssystemen, antivirussoftware, specifieke toepassingssoftware,…)
  • Opmaken van meerjarenplan en jaarlijks budget
  • Opmaken functionele en technische analyse (bestek) van aanbestedingsdossiers
  • Opstarten en/of bijstand verlenen aanbestedingsdossiers (opmaken prijsramingen, financieel adviezen aanvragen, opmaken collegeverslagen en/of gemeenteraadsbesluiten)
  • Opmaken en/of bijstand verlenen toewijzing van aanbestedingsdossiers (offertes vergelijken en evalueren, opmaken evaluatieverslagen, collegeverslagen, brieven, bestelbonnen)
  • Administratief opvolgen van de facturatie (aanvragen financieel advies, opmaken bestelbonnen, goedkeuring facturen)
 • Beheer onderhoudscontracten

2. Verrichten van opzoekingswerk en studiewerk met het oog op het verstrekken van een onderbouwde dienstverlening.

Voorbeelden activiteiten:

 • Opvolgen van marktevoluties, nieuwe technologieën
 • Bijwonen van colloquia, studiedagen, demo’s

3. Opstarten, behandelen of opvolgen van dossiers, met daarbij de gehele of gedeeltelijke uitvoering
van bepaalde onderdelen.

Voorbeelden activiteiten:

 • Administratieve opvolging van aanbestedingsdossiers van hardware (pc’s, printers, MFP’s,
  netwerkapparatuur,…) en software (besturingssystemen, antivirussoftware, specifieke
  toepassingssoftware,…)
  • Opmaken van meerjarenplan en jaarlijks budget
  • Opmaken functionele en technische analyse (bestek) van aanbestedingsdossiers
  • Opstarten en/of bijstand verlenen aanbestedingsdossiers (opmaken prijsramingen,
   financieel adviezen aanvragen, opmaken collegeverslagen en/of
   gemeenteraadsbesluiten)
  • Opmaken en/of bijstand verlenen toewijzing van aanbestedingsdossiers (offertes
   vergelijken en evalueren, opmaken evaluatieverslagen, collegeverslagen, brieven,
   bestelbonnen)
 • Administratief opvolgen van de facturatie (aanvragen financieel advies, opmaken bestelbonnen,
  goedkeuring facturen

4. Verlenen van technische assistentie aan collega’s, interne en externe klanten.

Voorbeelden activiteiten:

 • Installatie en inventarisatie van hard- en software
 • Ondersteunen van de eindgebruikers voor hard- en software (1e lijn helpdeskfunctie). Indien nodig, externe firma contacteren en opvolgen.
 • Netwerkbeheer. Het stedelijk netwerk bestaat uit een glasvezelnetwerk voor de grote sites en Infraxverbinding voor de kleinere buitendiensten (scholen, wijkcentra,…). Een aantal gebouwen zijn uitgerust met WiFi.
  • Inventarisatie en 1ste lijn helpdeskfunctie stedelijk netwerk. Indien nodig, externe firma contacteren en opvolgen.
  • Beheer onderhoudscontracten
 • Beheer Windows servers
  • DNS
  • Onderhouden van Active Directory
  • Gebruikersaccounts beheren
  • Opmaken en uitrollen van gedragsregels (Group Policy)
  • Beheer externe toegang (Terminal server, SSL Box ifv functie thuiswerken)
  • Opvolgen Windows Server Update (WSUS)
  • Beheren van toegangsrechten op de fileserver (datastructuur)
 • Beheren van de mailserver (aanmaken van mailboxen, distributielijsten, openbare mappen, toegangsrechten,…)
 • Beheer toegang van de verschillende toepassingen.
 • Netwerkbeheer. Het stedelijk netwerk bestaat uit een glasvezelnetwerk voor de grote sits en infraxverbinding voor de kleinere buitendiensten (scholen, wijkcentra,…). Een aantal gebouwen zijn uitgerust met WiFi.
  • Inventarisatie en 1ste lijn helpdeskfunctie stedelijk netwerk. Indien nodig, externe firma contacteren en opvolgen.
  • Beheer onderhoudscontracten.
 • Voorraadbeheer printcartridges en klein IT-materieel (USB sticks, CD Rom’s ed).

5. Inspecteren, controleren en/of begeleiden in het kader van reglementeringen of beleidsbeslissingen

Voorbeelden activiteiten:

 • Toepassen van richtlijnen in het kader van informatieveiligheid.
 • Uitwerken van evaluatie-instrumenten voor deze activiteiten.

6. Deelnemen aan intern/extern overleg.

Voorbeelden activiteiten:

Deelnemen aan vergaderingen (ict-overleg; gis-overleg, diensthoofdenoverleg…)

B. PROFIEL

Je bent in bezit van minstens een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één
cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs. Buitenlandse diploma’s moeten vergezeld zijn van een
gelijkstellingsbewijs (zie www.ond.vlaanderen.be/naric/).
Je kan minstens 4 jaar relevante ervaring in het vakdomein aantonen.
Kandidaturen die niet vergezeld zijn van een cv en een kopie van het vereiste diploma worden NIET
aanvaard. Er wordt geen herinnering gestuurd.
Je kan uitstekend communiceren in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.

C. AANBOD

Weddeschaal niveau B4-B5.
Statutaire aanstelling.
Minimale bruto beginwedde: 2.673,97 euro/maand (voltijds). Ervaring uit de openbare sector wordt
volledig overgenomen en relevante werkervaring uit de privésector of als zelfstandige kan onbeperkt
meegenomen worden.
De wedde wordt vermeerderd met vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques (6 euro) en een
gratis hospitalisatieverzekering.
Eveneens gratis woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer; fietsvergoeding van 0,20
euro/km.
Interessante verlofregeling en werktijden waardoor een evenwichtige combinatie van vrije tijd/gezin en
werk mogelijk is


D. KANDIDATUURSTELLING

Uiterlijk op 20 mei 2016 via het verplichte inschrijvingsformulier, via de website www.vilvoorde.be of te
verzenden aan het college van burgemeester en schepenen, Stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde, of
tegen ontvangstbewijs af te geven op de dienst personeel. De kandidatuurstelling omvat het
inschrijvingsformulier vergezeld van een curriculum vitae en een kopie van je bachelordiploma.
Kandidaturen zonder cv of een kopie van je diploma worden NIET aanvaard.

E. SELECTIE

De selectie omvat een schriftelijke proef, psychotechnische proeven en een mondelinge proef
(uitgebreid gesprek). De precieze selectiedata worden nog vastgelegd.
Je zal schriftelijk uitgenodigd worden door de dienst personeel.
Bijkomende inlichtingen kunnen steeds bekomen worden bij de dienst personeel, stadhuis, Grote Markt,
1800 Vilvoorde, telefoon 02 255 45 60, sollicitaties@vilvoorde.be

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!