Het gemeentebestuur van Koksijde werft aan

25/07/2016     Vacature         790     0

Vacature informatieveiligheidsconsulent

voltijds / contractueel / niveau A1a-A2a / onbepaalde duur / gedeeltelijke terbeschikkingstelling aan OCMW Koksijde en de besturen Nieuwpoort en De Panne (gemeente en OCMW)

Profiel

De informatieveiligheidsconsulent adviseert de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van de gemeente en OCMW Koksijde, gemeente en OCMW De Panne en stad en OCMW Nieuwpoort, op verzoek of op eigen initiatief over alle aspecten van de informatieveiligheid o.a. inzake informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zowel de burger als medewerker. Hij/zij waakt over de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens en heeft een adviserende, stimulerende, documenterende en controlerende opdracht inzake informatieveiligheid. De informatieveiligheidsconsulent zal een veiligheidsplan voor de participerende besturen opstellen en opvolgen.

Voorwaarden

Houder zijn van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of van een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli, dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs ● Houder zijn van een rijbewijs B ● meerwaarde: relevante beroepservaring.

Aanbod

bruto beginwedde: € 35.143,56 per jaar (€ 2.928,63 per maand) ● Extra legale voordelen (zie infobrochure) ● Relevante beroepservaring kan in aanmerking genomen worden voor toekenning van anciënniteit (voorwaarden: zie infobrochure) ● Een wervingsreserve voor 1 jaar.

Kandidaatstelling

Stuur uw sollicitatiebrief, een curriculum vitae en een kopie van uw rijbewijs B en het vereiste diploma naar gemeentebestuur Koksijde – dienst Personeel & HR – Zeelaan 303, 8670 Koksijde of via e-mail naar sollicitaties@koksijde.be, en dit uiterlijk op maandag 1 augustus 2016.

 

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!