Vilvoorde werft aan: deskundige informatica (B4-B5) - voltijds, statutair

19/08/2016     Vacature         934     0

Dagelijks zetten de Vilvoordse stadsdiensten zich in om van Vilvoorde een aangename stad te maken waar het prettig wonen en werken is. Om die diensten te ondersteunen op het vlak van informatica, zoeken we een deskundige informatica (B4-B5) . Samen met je collega ben je het aanspreekpunt voor medewerkers bij vragen over informatica: beheer van software, hardware, netwerk en servers. Ben jij gepassioneerd door informatica en ben je op zoek naar een functie met maatschappelijke relevantie? Wil jij je expertise in het brede domein van informatica (hardware, aankoop en implementatie van software, netwerkbeheer, serverbeheer in samenwerking met een externe partner) gebruiken om de stadsdiensten te ondersteunen? Voel jij je als een vis in het water binnen de context van een lokale overheid? Heb je een bachelordiploma aangevuld met minstens 4 jaar relevante beroepservaring? Dan ben jij de medewerker die wij zoeken. Lees de taakomschrijving grondig na en vul het sollicitatieformulier in op www.vilvoorde.be. Bezorg ons dit formulier, samen met je curriculum vitae en een kopie van je diploma. Meer inlichtingen nodig? Bel de dienst personeel op 02 255 45 60. Kandidaturen die niet vergezeld zijn van een cv en een kopie van het vereiste diploma worden NIET aanvaard. Er wordt geen herinnering gestuurd.

A. TAAKOMSCHRIJVING

Inhoudelijk adviseren in het kader van de informatica van de stedelijke administratie en coördineren van bepaalde inhoudelijke activiteiten en functionele aspecten met betrekking tot het informaticagebeuren.

Voornaamste verantwoordelijkheidsgebieden:

1.Leveren van technisch/gespecialiseerd advies en eventueel beleidsadvies met betrekking tot een specifiek domein van de stedelijke dienstverlening.

Voorbeelden activiteiten

 • Identificeren van informaticabehoeften in de verschillende diensten

 • Het bestuur en de medewerkers adviseren en informeren

 • Administratieve opvolging van aanbestedingsdossiers van hardware (pc’s, printers, MFP’s, netwerkapparatuur,…) en software (besturingssystemen, antivirussoftware, specifieke toepassingssoftware,…)

  • Opmaken van meerjarenplan en jaarlijks budget

  • Opmaken functionele en technische analyse (bestek) van aanbestedingsdossiers

  • Opstarten en/of bijstand verlenen aanbestedingsdossiers (opmaken prijsramingen, financieel adviezen aanvragen, opmaken collegeverslagen en/of gemeenteraadsbesluiten)

  • Opmaken en/of bijstand verlenen toewijzing van aanbestedingsdossiers (offertes vergelijken en evalueren, opmaken evaluatieverslagen, collegeverslagen, brieven, bestelbonnen)

  • Administratief opvolgen van de facturatie (aanvragen financieel advies, opmaken bestelbonnen, goedkeuring facturen)

 • Beheer onderhoudscontracten 

2. Verrichten van opzoekingswerk en studiewerk met het oog op het verstrekken van een onderbouwde dienstverlening.

Voorbeelden activiteiten:

 • Opvolgen van marktevoluties, nieuwe technologieën

 • Bijwonen van colloquia, studiedagen, demo’s

3. Opstarten, behandelen of opvolgen van dossiers, met daarbij de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bepaalde onderdelen.

Voorbeelden activiteiten

 • Administratieve opvolging van aanbestedingsdossiers van hardware (pc’s, printers, MFP’s, netwerkapparatuur,…) en software (besturingssystemen, antivirussoftware, specifieke toepassingssoftware,…)

  • Opmaken van meerjarenplan en jaarlijks budget

  • Opmaken functionele en technische analyse (bestek) van aanbestedingsdossiers

  • Opstarten en/of bijstand verlenen aanbestedingsdossiers (opmaken prijsramingen, financieel adviezen aanvragen, opmaken collegeverslagen en/of gemeenteraadsbesluiten)

  • Opmaken en/of bijstand verlenen toewijzing van aanbestedingsdossiers (offertes vergelijken en evalueren, opmaken evaluatieverslagen, collegeverslagen, brieven, bestelbonnen)

 • Administratief opvolgen van de facturatie (aanvragen financieel advies, opmaken bestelbonnen, goedkeuring facturen

4. Verlenen van technische assistentie aan collega’s, interne en externe klanten.

Voorbeelden activiteiten:

 • Installatie en inventarisatie van hard- en software

 • Ondersteunen van de eindgebruikers voor hard- en software (1e lijn helpdeskfunctie). Indien nodig, externe firma contacteren en opvolgen.

 • Netwerkbeheer. Het stedelijk netwerk bestaat uit een glasvezelnetwerk voor de grote sites en Infraxverbinding voor de kleinere buitendiensten (scholen, wijkcentra,…). Een aantal gebouwen zijn uitgerust met WiFi.

  • Inventarisatie en 1ste lijn helpdeskfunctie stedelijk netwerk. Indien nodig, externe firma contacteren en opvolgen.

  • Beheer onderhoudscontracten

 • Beheer Windows servers

  • DNS

  • Onderhouden van Active Directory

  • Gebruikersaccounts beheren

  • Opmaken en uitrollen van gedragsregels (Group Policy)

  • Beheer externe toegang (Terminal server, SSL Box ifv functie thuiswerken)

  • Opvolgen Windows Server Update (WSUS)

  • Beheren van toegangsrechten op de fileserver (datastructuur)

 • Beheren van de mailserver (aanmaken van mailboxen, distributielijsten, openbare mappen, toegangsrechten,…)

 • Beheer toegang van de verschillende toepassingen.

 • Netwerkbeheer. Het stedelijk netwerk bestaat uit een glasvezelnetwerk voor de grote sits en infraxverbinding voor de kleinere buitendiensten (scholen, wijkcentra,…). Een aantal gebouwen zijn uitgerust met WiFi.

  • Inventarisatie en 1ste lijn helpdeskfunctie stedelijk netwerk. Indien nodig, externe firma contacteren en opvolgen.

  • Beheer onderhoudscontracten.

 • Voorraadbeheer printcartridges en klein IT-materieel (USB sticks, CD Rom’s ed).

5. Inspecteren, controleren en/of begeleiden in het kader van reglementeringen of beleidsbeslissingen

Voorbeelden activiteiten:

 • Toepassen van richtlijnen in het kader van informatieveiligheid.

 • Uitwerken van evaluatie-instrumenten voor deze activiteiten.

6. Deelnemen aan intern/extern overleg.

Voorbeelden activiteiten:

 • Deelnemen aan vergaderingen (ict-overleg; gis-overleg, diensthoofdenoverleg…)

B. PROFIEL

Je bent in bezit van minstens een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs. Buitenlandse diploma’s moeten vergezeld zijn van een gelijkstellingsbewijs (ziewww.ond.vlaanderen.be/naric/).

Je kan minstens 4 jaar relevante ervaring in het vakdomein aantonen.

Kandidaturen die niet vergezeld zijn van een cv en een kopie van het vereiste diploma worden NIET aanvaard. Er wordt geen herinnering gestuurd.

Je kan uitstekend communiceren in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.

C. AANBOD       

Weddeschaal niveau B4-B5.

Statutaire aanstelling.

Minimale bruto beginwedde: 2.673,97 euro/maand (voltijds). . Ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen en relevante werkervaring uit de privésector of als zelfstandige kan onbeperkt meegenomen worden.

De wedde wordt vermeerderd met vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques (6 euro) en een gratis hospitalisatieverzekering.

Eveneens gratis woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer; fietsvergoeding van 0,20 euro/km.

Interessante verlofregeling en werktijden waardoor een evenwichtige combinatie van vrije tijd/gezin en werk mogelijk is

D. KANDIDATUURSTELLING

Uiterlijk op 24 september 2016 via het verplichte inschrijvingsformulier, via de website www.vilvoorde.be of te verzenden aan het college van burgemeester en schepenen, Stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde, of tegen ontvangstbewijs af te geven op de dienst personeel. De kandidatuurstelling omvat het inschrijvingsformulier vergezeld van een curriculum vitae en een kopie van je bachelordiploma. Kandidaturen zonder cv of een kopie van je diploma worden NIET aanvaard.

E. SELECTIE

De selectie omvat een schriftelijke proef, psychotechnische proeven en een mondelinge proef (uitgebreid gesprek). De precieze selectiedata worden nog vastgelegd.

Je zal schriftelijk uitgenodigd worden door de dienst personeel.

Bijkomende inlichtingen kunnen steeds bekomen worden bij de dienst personeel, stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde, telefoon 02 255 45 60, sollicitaties@vilvoorde.be

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!