Stad Poperinge werft aan: Deskundige ICT (B1-B3)

23/09/2016     Vacature         680     0


Poperinge biedt ruimte aan zo’n 20.000 inwoners en wil een uitnodigende en uitdagende stad zijn met ambitie. Samen met haar diensten, andere overheden en partners wil het stadsbestuur werk maken van een eigentijdse lokale overheid, met moderne en adequate dienstverlening, een aangename en verzorgde werk- en leefomgeving. Kortom, een Kei van een stad voor al haar inwoners en bezoekers.
Het stadsbestuur heeft een pak ambitieuze doelstellingen op vlak van digitalisering, eGovernment en het organisatiebreed verder implementeren van geo-informatie. De voorziene inkanteling van de OCMW-diensten in de stedelijke organisatie vormt een bijkomende uitdaging.

Om al deze doelstellingen te helpen realiseren, gaat het stadsbestuur over tot de aanwerving van een dynamische en gedreven (m/v):
1 Deskundige ICT
(B1-B3) – voltijds – contract bepaalde duur tot 31.12.2017 (met mogelijkheid tot verlenging)

Verwacht

  • Samen met je collega ben je verantwoordelijk voor installatie, beheer, administratie en onderhoud van de ICT-infractructuur van de stad en OCMW Poperinge.
  • Minstens houder zijn van een bachelordiploma.
  • Slagen voor een aanwervingsexamen.

Biedt

  • contractuele tewerkstelling tot 31.12.2017 (met mogelijkheid tot verlenging)
  • Tijdregeling: voltijds (38/38ste)
  • Dienstregeling: Dagwerk
  • Boeiende en afwisselende job, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en gunstig vakantiestelsel.

Solliciteren

Wenst u zich kandidaat te stellen, stuur dan uw sollicitatiebrief, samen met uw curriculum vitae en een kopie van de vereiste diploma’s/attesten op aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 8970 Poperinge uiterlijk op 20 oktober 2016.

U kan uw kandidatuur indienen:

  • ofwel per aangetekende brief (de poststempel geldt als bewijs),
  • ofwel bezorgt u uw kandidatuur per e-mail t.a.v. personeel@poperinge.be
  • ofwel geeft u uw brief af aan de onthaalbalie van het stadhuis tegen bericht van ontvangst.

U ontvangt per e-mail een bevestiging van de ontvangst van uw kandidatuur.

Meer info

Wil je meer weten over de inhoud van deze job, wat we van hem/haar verwachten, welke uitdagingen hem/haar te wachten staan ? Neem gerust contact op met de personeelsdienst (057/34 66 84 – christophe.raes@poperinge.be).
Meer informatie kan je ook terugvinden in de informatiebundel in bijlage.

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!