Provincie Oost-Vlaanderen zoekt een informatieveiligheidsconsulent!

27/10/2016     Vacature         520     0

Het provinciebestuur organiseert een vergelijkende selectieprocedure voor de aanwerving van een informatieveiligheidsconsulent (m/v) bij het Oost-Vlaams Provinciaal intern verzelfstandigd agentschap (piva) eGov.

Het betreft een functie in voltijds contractueel verband van bepaalde duur,
tot en met 31 december 2018.

De selectieprocedure bestaat uit de combinatie van aanwerving, bevordering en interne mobiliteit. Er wordt eveneens een wervingsreserve aangelegd die 5 jaar geldig is. Uit deze wervingsreserve kan geput worden voor het invullen van andere statutaire of contractuele functies.

Takenpakket

Op eigen initiatief of op vraag van het lokaal bestuur advies geven over informatieveiligheid zodat de lokale besturen aan wie de dienstverlening wordt verstrekt een adequaat beleid op het vlak van Informatieveiligheid kunnen voeren.

 • uitwerken van het beleid inzake informatie- en ict-veiligheid in de gemeente(n) en/of ocmw en verzelfstandigde agentschappen waar je wordt tewerkgesteld, door middel van het verlenen van advies inzake informatieveiligheid en sensibilisatie
 • uitvoeren van controles, het beleid documenteren en de organisatie begeleiden bij de toepassing van de geldende wetgeving
 • controleren van de logische en fysieke beveiliging van gegevens, in het bijzonder de uitwisseling van privacygevoelige gegevens.

Opmaken en opvolgen van informatieveiligheidsplannen en jaarlijkse aanpassing en bijsturing zodat de wettelijke verplichtingen op dit vlak kunnen uitgetekend en opgevolgd worden.

 • voor de besturen waar je tewerkgesteld wordt een informatieveiligheidsplan opstellen en jaarlijks instaan voor het formuleren van aanpassingen en bijsturingen.

Uitvoering van specifieke taken die vermeld worden in het “besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten”, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer zodat de wettelijke verplichtingen op het vlak van elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer worden gerespecteerd.

Vereiste kennis en vaardigheden

 • je hebt kennis van ict toepassingen, besturingssystemen, hard- en softwarespecificaties en –evoluties en netwerkbeheer
 • je bent sterk in beveiliging van informaticasystemen
 • je hebt kennis van het geldende wettelijk en decretaal kader waarbinnen het informatieveiligheidsbeleid vorm krijgt
 • je bent vertrouwd met juridische aspecten rond privacy en informatieveiligheid
 • je hebt kennis van de analysemethoden

Functiespecifieke voorwaarden

 • diplomavoorwaarde: master

Andere

 • je bezit een rijbewijs B

U kunt de volledige functiebeschrijving raadplegen via de website van Jobpunt, waar u zich ook kandidaat kunt stellen voor deze functie.

 

 

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!