Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Audit Vlaanderen zoekt auditoren met ervaring in ICT

03/10/2018

Functieomschrijving

Wil je bijdragen aan een effectieve, efficiënte, integere en kwaliteitsvolle overheid?
Ben je een geboren analist met kritische geest die heldere syntheses maakt?
Hou je van diverse contacten en maak je graag van heel Vlaanderen je werkterrein?
Lees dan zeker deze vacature bij Audit Vlaanderen, het agentschap van de Vlaamse overheid dat audits uitvoert bij de Vlaamse administratie en lokale besturen.
Zowel jonge talenten als ervaren professionals zijn welkom.

De kerntaak van Audit Vlaanderen bestaat erin om organisaties te helpen bij de uitbouw van hun organisatiebeheersing door het uitvoeren van audits.
De auditrapporten hebben ook een zekerheidsverstrekkende functie voor de verschillende stakeholders (gemeente-, OCMW- en provincieraad, Vlaamse overheid, management, auditcomité, enz.). Het werkterrein of audituniversum beslaat zo'n 900 verschillende organisaties verspreid over heel Vlaanderen.

Je voert ter plaatse audits uit bij de organisaties en formuleert eventueel aanbevelingen zodat hierover gerapporteerd kan worden en de gepaste acties tot optimalisatie ondernomen kunnen worden.
Naast een aantal all-round auditoren zoekt Audit Vlaanderen ook enkele meer gespecialiseerde auditoren met ervaring en/of interesse voor ICT en financieel management.

Lees meer over de functie en het takenpakket in het selectiereglement.

Profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarde :

 1. Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Lees meer over het profiel in het selectiereglement

Werk je al bij de Vlaamse overheid en wil je deelnemen aan deze selectieprocedure? Dan kan je misschien deelnemen via horizontale mobiliteit. Lees meer in het selectiereglement.

Diploma's

Master (MA)

Aanbod

 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je kan Plaats- en Tijdsonafhankelijk Werken (PTOW), je standplaats is Brussel. Afhankelijk van jouw werk en afspraken kan je zelf beslissen waar je werkt (thuis of op een andere locatie).
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111.
 • Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3.141,81 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang als de vacature bent tewerkgesteld.
 • Word je aangeworven via de externe mobiliteit, dan bedraagt de proefperiode maximum 3 maand. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige. Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve anciënniteiten. In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be

Plaats tewerkstelling

Audit Vlaanderen - Havenlaan 88 bus 24 1000 BRUSSEL

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Els Vandekerckhove
Via formulier : Solliciteer nu

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 12 oktober 2018.
Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier samen met een kopie van je diploma:

 • bij voorkeur via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer.
 • of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:

 • je het sollicitatieformulier gebruikt
 • je je kandidatuur uiterlijk op 12 oktober 2018 naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

Je vindt het sollicitatieformulier bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be.
Als je geen pc hebt, kun je het sollicitatieformulier ook opvragen bij Kathy Tas, tel. 02 553 01 08.

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Gunter Schryvers
Manager-auditor
gunter.schryvers@vlaanderen.be
tel 02 553 45 71

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Els Vandekerckhove
selectieverantwoordelijke
els.vandekerckhove@kb.vlaanderen.be
tel 0499 59 38 46

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

SELECTIEPROCEDURE

Cv-screening
De cv-screening gebeurt in de week van 22 oktober 2018 (datum onder voorbehoud).

Voorselectie
De selectiefase gebeurt in de week van 22 oktober 2018 (datum onder voorbehoud).

Assessment Center met persoonlijkheidsvragenlijst
De selectiefase vindt plaats in de kantoren van Search & Selection tussen 29 oktober en 16 november 2018 (data onder voorbehoud).

Eindselectie: jurygesprek
Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats in de week van 3 december 2018 (datum onder voorbehoud).

De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de selectieverantwoordelijke.

De Vlaamse overheid werkt elke dag aan een beter en mooier Vlaanderen. Wil jij daaraan meewerken? Solliciteer dan vandaag nog!

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!