Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Piva eGov zoekt een ICT consulent

09/01/2019

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.
Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Als ICT-consulent ga je aan de slag bij piva eGov. Piva eGov is dè digitaliseringspartner voor de Oost-Vlaamse lokale besturen. ICT is naast Informatieveiligheid, GIS en Archief- & Informatiebeheer één van de kennisdomeinen waar piva eGov zich op focust.

Bij piva eGov werken 25 experts vanuit een niet-commerciële, neutrale invalshoek samen met Oost-Vlaamse steden en gemeenten, OCMW’s, de provincie Oost-Vlaanderen,… aan een efficiënte, effectieve, kwaliteitsvolle lokale overheidswerking. Piva eGov biedt je een dynamische omgeving waar persoonlijke ontwikkeling, een gezonde work-life-balance en teamwerking centraal staan.

We zijn op zoek naar gemotiveerde collega’s, met een goede kennis van ict en kennis van de werking van lokale besturen. Naast de zuiver technische zaken, kan je eigen projecten opzetten of besturen toekomstgerichte begeleiding bieden. Binnen het team ICT-consulenten zal je je ict-vaardigheden, door op maat begeleiding en coaching, verder kunnen ontwikkelen.

De plaats van tewerkstelling is zowel het Provinciaal Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent, als verschillende lokale Oost-Vlaamse besturen. Occasioneel thuiswerk is ook mogelijk.

Het bezit van een rijbewijs B en een wagen ter beschikking hebben is noodzakelijk. Piva eGov zorgt voor jouw laptop en smartphone.

Je profiel

 • diploma van bachelor in een ict-richting OF
 • algemeen diploma van bachelor met 3 ervaring in de ictrichting

Zie ook functiebeschrijving en voorwaarden om deel te nemen via aanwerving.

Ons aanbod

Het betreft 2 contractuele functies in voltijds verband voor de looptijd van het project ICT-samenwerking.

De tewerkstellingsplaats is: Provinciaal Administratief Centrum; Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent en verschillende lokale Oost-Vlaamse overheden (gemeenten, OCMW's, gemeentebedrijven, …).

Je wordt aangeworven in de graad van hoofddeskundige. (niveau B rang Bx) met de bijhorende salarisschaal (B4-B5). Minimum aanvangssalaris: € 2 837,72 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, musea,… 


Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. Praktijkgerichte schriftelijke proef - zaterdag 2 februari 2019
 2. Mondelinge proef- indien je geslaagd bent voor het eerste deel, de praktijkgerichte schriftelijke proef, word je uitgenodigd voor deze proef - maandag 11 februari 2019 (reserve: dinsdag 12 februari 2019) 

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 5 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een handicap van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

Hoe solliciteren

Surf naar https://vacatures.oost-vlaanderen.be/, druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk donderdag 17 januari 2019.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • nederlandstalig CV
 • diploma* en, indien nodig, ervaringsattesten**

* diploma bij aanwerving:

 • diploma van bachelor in een ict-richting OF
 • algemeen diploma van bachelor met 3 ervaring in de ictrichting

** meer info over ervaringsattesten


Indien mogelijk ook graag, nu reeds, een kopie van je rijbewijs B indienen. Indien (nog) niet mogelijk, mag dit ook ingediend worden op het moment van een eventuele indiensttreding.

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team C; via telefoonnummer: 09 267 71 26 of e-mailadres: personeel.teamC@oost-vlaanderen.be

Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij David De Smet, ictcoördinator; via telefoonnummer: 09 267 77 84 of e-mailadres: david.de.smet@oost-vlaanderen.be