Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gemeente Kaprijke zoekt een ICT-deskundige

13/02/2020

Kaprijke organiseert een niet vergelijkende selectie voor ICT-deskundige en legt een wervingsreserve van drie jaar aan.

Momenteel is één voltijdse functie van ict-deskundige in contractueel verband vacant.

De ICT-deskundige wordt ingezet voor de opdrachten van het gemeentebestuur, het OCMW-bestuur (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) en het AGB (Autonoom Gemeentebedrijf).

De ICT-deskundige is een contractueel personeelslid van het gemeentebestuur en presteert voltijds.

De kandidaten die voor de niet vergelijkende selectie slagen en niet aangesteld worden, blijven gedurende drie jaar in een wervingsreserve opgenomen.

Voorwaarden

De algemene toelatingsvoorwaarden zijn

 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie,
 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk;
 • in het bezit van een bachelordiploma;
 • slagen voor de selectie;
 • er is geen relevante beroepservaring vereist.

Jongeren die dit (academie)jaar afstuderen en een bachelordiploma zullen behalen, worden verzocht zich kandidaat te stellen én aan de selectie deel te nemen.

Hoe aanvragen

Kandidatuur indienen

U dient uw kandidatuur ten laatste op maandag 10 februari 2020 in.

U gebruikt het best het digitaal on line formulier om uw kandidatuur in te dienen. De medewerkers van Kaprijke staan u graag bij om u te begeleiden met het digitaal indienen van uw kandidatuur.

Schriftelijke kandidaturen met de vereiste documenten stuurt u naar het college van burgemeester en schepenen - Veld 1 - 9970 Kaprijke.

Afstuderende jongeren kunnen zich eveneens kandidaat stellen.

Van zodra het gemeentebestuur uw kandidatuur goedkeurt, wordt u tot de selectie toegelaten.

Selectie

De selectie gaat door in de maand maart en/of april 2020. De voorzitter van de selectiecommissie legt de data vast. Van zodra de data bekend zijn, stellen wij u hiervan onmiddellijk in kennis.

De selectie bestaat uit een competentieproef, een gevalstudie en een mondelinge proef. Om tot de mondelinge proef te worden toegelaten, behaalt u minstens 50 % voor de competentieproef én minstens 50 % voor de gevalstudie.

U behaalt voor de competentieproef, de gevalstudie en de mondelinge proef telkens minstens 50 % en 60 % in totaal. De competentieproef en de gevalstudie staan op de helft van het totaal, de mondelinge proef op de andere helft van het totaal.

Aanstelling

Het gemeentebestuur van Kaprijke stelt uit de geslaagde kandidaten een voltijds ict-deskundige met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aan.

Als ict-deskundige presteert u elke werkdag van maandag tot vrijdag in een werktijdenregeling met stam- en glijtijden.

Een voltijds ict-deskundige (B1 - B2 - B3) ontvangt een jaarlijks brutoloon van minimum 28 949,82 euro en maximum 39 073,89 euro.

Onze attractieve, extralegale voordelen zijn:

 • aantrekkelijk vakantieverlofregeling
 • haardgeldtoelage of standplaatsvergoeding
 • eindejaarstoelage
 • maaltijdcheques
 • extra-legale pensioenregeling
 • hospitalisatieverzekering
 • fietsvergoeding voor woon-werkverkeer
 • gedeeltelijke terugbetaling van openbaar vervoer
 • aansluiting bij een gemeenschappelijke sociale dienst
 • personeelsmotiverende activiteiten.

Wat heb ik nodig

Bij uw kandidatuur voegt u volgende documenten toe:

 • sollicitatiebrief;
 • curriculum vitae;
 • uittreksel uit het strafregister (model 1) (maximum drie maanden oud) (vereist);
 • kopie van bachelordiploma (vereist).

Regelgeving

Rechtspositieregeling voor gemeentepersoneel

Uitzonderingen

Jongeren die dit (academie)jaar afstuderen en een bachelordiploma behalen, dienen ten laatste tegen het in dienst treden een kopie van hun bachelordiploma in.

Meer info

Voor meer inlichtingen in verband met het profiel, de functie of het takenpakket, kan je contact opnemen met mevrouw Karine Goegebeur, algemeen directeur, op het telefoonnummer 0475 91 22 94 of via mail naar algemeendirecteur@kaprijke.be.

Bijlage: functiebeschrijving-en profiel ICT deskundige

Formulier

Inschrijvingsformulier