Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Digitale aangifte overlijden - Osiris

Terugblik

In 2017 sloegen V-ICT-OR, Pontes* en Starfisk* de handen in elkaar om de nieuwe OSIRIS-toepassing te lanceren. Daarbij werd bijzondere aandacht besteed aan de input van uitvaartondernemers, de Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke Stand (VLAVABBS), softwareleveranciers, Fedict, KSZ/eHealth en Informatie Vlaanderen.

 

Het OSIRIS-project wordt in fasen uitgerold.

  • In de eerste fase kan u vanuit de besturen de aanvragen van de uitvaartondernemers op een heel eenvoudige manier verwerken. Bovendien kan u de vereiste documenten opladen. Het model IIIc wordt in deze fase nog digitaal opgeladen. Deze fase is reeds voltooid en operationeel.
  • In fase 2 zal het mogelijk zijn om een koppeling te maken met de bestaande software voor burgerzaken, waardoor de digitale verwerking nog wordt versneld en de statistieken aan het Agentschap Zorg automatisch worden aangevuld.
  • In fase 3 doet de arts aangifte en zal het aangehaalde model IIIc op termijn verdwijnen.

Zowel fase 2 als fase 3 worden momenteel onderzocht voor implementatie.

*Pontes is het intergemeentelijk samenwerkingsverband dat de crematoria van Wilrijk, Turnhout en Lommel beheert
*Starfisk is een softwareontwikkelaar

Updates

Bij een nieuw dossier of een update ervan, kan je kiezen om een mail te ontvangen met een hyperlink die je onmiddellijk naar de juiste plek in het juiste dossier brengt. Het is dan niet meer nodig om je aan te melden en het betreffende dossier zelf op te zoeken en te openen. Heel overzichtelijk dus. 

> Laat iets weten indien je hier gebruik van wilt maken, dan zetten we deze optie op voor jullie! osiris@v-ict-or.be 

De crematoria over de Nederlandse grens zitten nu ook in het systeem en zijn beschikbaar om de crematie te regelen.

 

In de nabije toekomst nadat DABS actief is, zal OSIRIS volledig inspelen op de nieuwe mogelijkheden die dan ontstaan.

Concept

OSIRIS is een krachtig hulpmiddel dat lokale besturen, uitvaartondernemingen en crematoria in staat stelt aangiftes van overlijden op digitale wijze te verwerken. Verder faciliteert de applicatie de uitwisseling van gegevens en documenten rond overlijdens door deze op 1 plaats te centraliseren.

Aangiftes overlijden vanaf nu digitaal

Doelgroep

OSIRIS is bestemd voor lokale besturen, uitvaartondernemers en crematoria.

Meerwaarde

Door de aangifte van overlijden te digitaliseren hoeft de begrafenisondernemer of de crematoriummedewerker niet langer langs te komen in het gemeentehuis met fysieke documenten. Daarnaast staan lokale besturen, uitvaartondernemers en crematoria direct in contact met elkaar via het OSIRIS-webplatform. Concreet betekent dit voor u gebruiksgemak, tijdswinst en een efficiëntere communicatie tussen uitvaartondernemers, crematoria en gemeente-/stadsbestuur.

Een algemene presentatie over Osiris vindt u hier.

Prijs

Als gemeente

  • fase 1: gratis
  • fase 2: kosten voor aanpassing van eigen burgerzakenapplicatie waarin gegevens worden verwerkt
  • fase 3: gratis

Als uitvaartondernemer

  • kosten per aangifte overlijden = € 20,00 (excl. BTW) / aangifte 
  • kosten voor aanpassing eigen software bij automatisch inlezen

Als crematorium

  • (eventueel) kosten voor aanpassing van eigen software bij automatisch inlezen

Start!

U kunt te allen tijde starten met OSIRIS. Klik hier om de handleiding te openen, waarmee u gemakkelijk kan registreren en meteen van start kan gaan.