Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Digitaal Horecaloket

Terugblik

Horeca-uitbaters verliezen jaarlijks veel tijd met de aanvraag van de nodige vergunningen voor hun onderneming. Het aantal documenten dat ze moeten verzamelen, zowel federaal, Vlaams als lokaal, lijkt soms eindeloos. Met het Digitaal Horecaloket verloopt alles een pak eenvoudiger en sneller.

Analyse wees uit dat er per behandelde vergunning een uur kan worden uitgespaard in de verwerking, als steden en gemeenten dat online en via een vaste procedure doen. Het project sluit naadloos aan bij Vlaanderen Radicaal Digitaal, dat innovatieve projecten ondersteunt en promoot. Het project zelf vloeide voort uit gesubsidieerde middelen van Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) tussen 2016 en 2018.

Concept

Het digitaal horecaloket is een dynamisch systeem dat de startende ondernemer door de wettelijke vereisten leidt voor zijn specifiek type onderneming (hotel, restaurant of café). Zo kunnen er via het systeem horecavergunningen worden aangevraagd en afgehandeld. Bij de begeleiding van de ondernemer wordt zoveel mogelijk beroep gedaan op authentieke bronnen zoals de Kruispuntbank van Ondernemingen en het Rijksregister. Dankzij de tool vermindert de administratieve last zowel voor de ondernemers als voor de lokale besturen. Het gaat om de juiste keuze en afhandeling van verzekeringen, prijsaanduidingen, muziek, rook- en alcoholbeleid, BTW, hygiëne, voedselveiligheid, milieu, afval, terrasvergunning, uithangborden, enzovoort.

Tijd voor een digitaal horecaloket

Doelgroep

Alle Vlaamse lokale besturen en horeca-ondernemers kunnen gebruikmaken van het digitaal horecaloket.

Meerwaarde

De tool digitaal horecaloket biedt volgende voordelen voor gebruikers:

  • horeca-ondernemers hebben terug zicht op het kluwen van wetgeving (federaal, Vlaams, lokaal) waaraan hun onderneming onderhevig is;
  • gemeenten en steden krijgen terug zicht op de actieve handelszaken in hun regio;
  • de tool laat toe dat ondernemers en lokale besturen rechtstreeks met elkaar communiceren, bijvoorbeeld met vragen of voor de opvolging van bepaalde dossiers die lopende zijn;
  • tijdswinst voor ondernemers, want diepgaand opzoekingswerk rond wettelijke vereisten wordt deels overbodig;
  • mogelijkheid voor horeca-ondernemers om meerdere handelszaken in het systeem te steken en op te volgen;
  • intuïtief dashboard waarop u uw voortgang inzake het voldoen aan de wettelijke vereisten kunt volgen.

Prijs

Momenteel wordt de toepassing nog gratis aangeboden.

Start!

Er hebben reeds een aantal pilootprojecten plaatsgevonden in Leuven, Sint-Niklaas, Kortrijk, Roeselare en Brugge waarbij de analyses steeds positief waren. Nu deze fase voorbij is kan elke gemeente of stad zich op gelijk welk moment inschrijven.

Om deel te nemen stuurt u een mail naar horeca@v-ict-or.be.
Om vervolgens van start te gaan kunt u gebruikmaken van deze handleiding.