Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Oplossingscatalogus

Terugblik

Vrijdag 15 april 2016 luidde de start in van de softwarecatalogus van V-ICT-OR. De opzet was de creatie van een tool die de werking van de gemeente integraal in kaart bracht: welke referentiecomponenten deze bezit, welke oplossingen de gemeente daarvoor hanteert, welke standaarden er gelden voor die componenten en de verhouding oplossingen-referentiecomponenten. Door het faillissement van een softwarepartner was de website van de softwarecatalogus lang offline. Nu wil V-ICT-OR anno 2018 de opvolger aankondigen: de Oplossingscatalogus.

Concept

Net zoals de softwarecatalogus is de oplossingscatalogus een overzicht van de oplossingen de noden van de lokale besturen. Alles is gebaseerd op input: hoe meer input er komt van besturen (referentiecomponenten, oplossingen, waarderingen), des te accurater het beeld dat de tool schetst. Hoe meer input u in de tool steekt, des te beter uw zicht op de werking van uw organisatie. V-ICT-OR raadt softwareleveranciers aan om zich aan te melden op de tool. Het is een belangrijk kanaal voor lokale besturen om met uw software in contact komen, en door er actief over te communiceren en uw software te waarderen komt uw bedrijf in de kijker te staan. Lokale besturen hebben hier dan weer baat bij omdat zij een totaaloverzicht bekomen van alle mogelijke oplossingen per softwareleverancier. De oplossingscatalogus ondersteunt lokale besturen bij informatiegerelateerde vraagstukken (ik heb een nood (= referentiecomponent), welke software plaats ik daar tegenover (= oplossing)?). De tool geeft een totaalbeeld van het applicatieportfolio van de gemeentes binnen de referentiearchitectuur van de Vlaamse Virtuele Gemeente (VlaVirGem).

Doelgroep

We raden elk lokaal bestuur ten stelligste aan om gebruik te maken van de oplossingscatalogus.

Meerwaarde

De meerwaarde is groot. U kunt volgende zaken doen in de oplossingscatalogus:

  • een CSV-export bekomen van uw gebruikte oplossingen;
  • nieuwe oplossingen ontdekken voor bestaande noden binnen uw gemeente;
  • bekijken welke oplossingen andere gemeenten gebruiken;
  • bekijken welke oplossingen VlaVirGem als modelgemeente hanteert;
  • sterren verdienen door meer input te steken in de tool;
  • oplossingen een score geven om zo uw waardering aan andere besturen kenbaar te maken;
  • inzicht bekomen over hoeveel oplossingen worden aangewend voor hoeveel referentiecomponenten binnen uw lokaal bestuur;
  • een referentieplaat bekomen met alle referentiecomponenten voor uw lokaal bestuur, georganiseerd alfabetisch per thema. De referentiecomponenten waarvoor uw lokaal bestuur een oplossing gebruikt staan ingekleurd. Zo hebt u een handig overzicht van waar reeds een oplossing voor bestaat en waar u nog een oplossing voor moet zoeken.

Prijs

Het gebruik van de oplossingencatalogus is volledig gratis.

Start!

Momenteel heeft iedereen met een V-ICT-OR account toegang tot de oplossingscatalogus. Indien er toegangsproblemen zijn, gelieve dit ons te melden via oplossingscatalogus@v-ict-or.be