Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

VlaVirGem

Terugblik

In 2013 pakte V-ICT-OR uit met VlaVirGem: de toenmalige 309e gemeente van Vlaanderen, en niet zomaar een gemeente, maar dé Vlaamse Virtuele Gemeente. VlaVirGem wil een modelgemeente zijn, een gemeente waar de andere Vlaamse gemeentes zich aan kunnen spiegelen. Om het concept verder vorm te geven werden er allerlei projecten gekoppeld aan de modelgemeente.

Zo is er een gelaagd model uitgetekend waarbij alle lagen van elkaar gescheiden blijven. In deze zit natuurlijk ook de vernieuwde aanpak rond informatiebeheer en -voorziening, met als uitgangspunt de scheiding van gegevens, gegevensstromen en applicaties. Een model dat ruimte geeft voor innovatie, waarbij nieuwe toepassingen in staat zijn om de open combineerbare gegevens te gaan gebruiken.

Het laatste wapenfeit is de lancering van vlavirgem.be in december 2018 waarop we alle projecten en tools samenbrengen, met onder andere de oplossingscatalogus, waarin VlaVirGem een standaard vormt voor alle lokale besturen.

Concept

VlaVirGem.be: het nieuwe portaal waar u eindelijk zicht krijgt op en het overzicht behoudt over uw gemeente of stad!

U heeft het wellicht druk? Natuurlijk, want lokale besturen zijn tegenwoordig met vanalles bezig: de implementatie van nieuwe software, aankopen, informatieveiligheid, horeca-zaken… Niet onlogisch dat u af en toe het overzicht verliest. Wij vanuit V-ICT-OR bieden al jarenlang ondersteuning aan lokale besturen via allerhande tools, opleidingen en begeleidingen. En toch: alles staat los van elkaar, en er is geen directe link tussen de oplossingen van V-ICT-OR en de noden binnen uw lokaal bestuur…

Met VlaVirGem.be verandert alles. Dit gloednieuwe portaal brengt structuur in de oplossingen van V-ICT-OR, biedt u een overzicht van uw gemeentewerking en maakt de directe link tussen uw noden als lokaal bestuur en de oplossingen die enerzijds bestaan op de markt en anderzijds door V-ICT-OR worden aangereikt.

Beeld u eens in: u stapt het virtueel gemeentehuis van VICTOR binnen, u drinkt een kopje koffie en een medewerker komt naar u toe om te bespreken hoe uw werking als lokaal bestuur nog beter kan. Hoe dan? Houd zeker de nieuwsberichten in de gaten…

 

Ontdek hieronder de handleiding voor de oplossingscatalgus, één van de vele tools die VlaVirGem u aanbiedt.

Doelgroep

VlaVirGem is gebouwd als houvast voor alle Vlaamse lokale besturen en kan hen helpen verder te sleutelen aan hun werking.

Meerwaarde

Op vlavirgem.be bundelen we alle verschillende tools waarover V-ICT-OR beschikt en waarmee een bestuur ook zelf aan de slag kan. 

Vlavirgem biedt :

  • een handvat en stuurmiddel voor bestuurders, managers en vakinhoudelijke deskundigen;
  • een kader voor de samenhang van dienstverlening, organisatie en inzet van IT, en stuurt en bouwt vanuit één benadering;
  • de mogelijkheid om nieuwe taken voor gemeenten te toetsen op impact en uitvoerbaarheid;
  • een basis om, indien nodig, nee te kunnen zeggen tegen bepaalde softwarepakketten omdat VlaVirGem uit gaat van het principe van herbruikbare softwarecomponenten (en niet dat van grote, logge softwaresystemen).

Prijs

Het gebruik van vlavirgem.be is volledig gratis. U dient enkel V-ICT-OR lid te zijn om alle features te kunnen bekijken en gebruiken.

Start!

Surf naar vlavirgem.be en ga van start en ontdek de gelaagde aanpak!