Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

VlaVirGem Toolkit

Terugblik

In 2013 pakte V-ICT-OR uit met VlaVirGem: de 309ste gemeente van Vlaanderen, en niet zomaar een gemeente, maar dé Vlaamse Virtuele Gemeente. VlaVirGem wil een modelgemeente zijn, een gemeente waar de andere Vlaamse gemeentes zich aan kunnen spiegelen. Om het concept verder vorm te geven werden er allerlei projecten gekoppeld aan de modelgemeente. Het laatste wapenfeit in die reeks ontwikkelingen is de oplossingscatalogus, waarin VlaVirGem een standaard vormt voor gemeentes.

Concept

De oplossingscatalogus baseert zich grotendeels op het VlaVirGem-principe: VlaVirGem is de norm waaraan Vlaamse gemeentes zich kunnen toetsen. De catalogus laat niet alleen toe dat gemeentes al hun referentiecomponenten en oplossingen overzichtelijk kunnen bijhouden, maar ook dat ze inzicht krijgen in hun voortgang t.o.v. het ideale model, nl. VlaVirGem. Ze zien de verhouding van hun referentiecomponenten t.o.v. die van VlaVirGem. Hoe meer referentiecomponenten van VlaVirGem ze overnemen, des te hoger zal het percentage liggen. Ze kunnen ook steeds spieken bij VlaVirGem om te zien welke oplossingen de voorbeeldgemeente hanteert voor specifieke referentiecomponenten.

Doelgroep

VlaVirGem is gebouwd als houvast voor alle Vlaamse lokale besturen en kan hen helpen verder te sleutelen aan hun werking.

Meerwaarde

De VlaVirGem toolkit biedt:

  • een handvat en stuurmiddel voor bestuurders, managers en vakinhoudelijke deskundigen;
  • een kader voor de samenhang van dienstverlening, organisatie en inzet van IT, en stuurt en bouwt vanuit één benadering;
  • de mogelijkheid om nieuwe taken voor gemeenten te toetsen op impact en uitvoerbaarheid;
  • een basis om, indien nodig, nee te kunnen zeggen tegen bepaalde softwarepakketten omdat VlaVirGem uit gaat van het principe van herbruikbare softwarecomponenten (en niet dat van grote, logge softwaresystemen).

Prijs

Het gebruik van de oplossingencatalogus is volledig gratis.

Start!

Om toegang te krijgen tot de oplossingencatalogus met VlaVirGem-functionaliteit stuurt u een mailtje naar oplossingscatalogus@v-ict-or.be, graag met vermelding van uw functie en de naam van het lokaal bestuur. Wij bezorgen u vervolgens binnen 24u een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u kunt inloggen op de oplossingscatalogus.