Over V-ICT-OR

V-ICT-OR vzw, of Vlaamse ICT Organisatie is dé ledenorganisatie voor eenieder binnen de lokale overheid betrokken bij ICT en informatiemanagement. V-ICT-OR biedt een forum van IT best practices die de dienstverlening van lokale besturen verbetert. Tot onze leden behoren vooral ICT- en GIS- verantwoordelijken over heel Vlaanderen. De stuurgroep lokaal e-government bevat daarenboven een samenwerkingsverband met de secretarissen uit de gemeenten (ECG), uit de OCMW’s (VVOS), en de ontvangers uit de lokale overheden (VLO) en KORTOM (de communicatieverantwoordelijken).

Onze internationale partnerships zorgen voor een wereldwijd perspectief. Vandaag heeft V-ICT-OR samenwerkingsverbanden met Nederland, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Canada. Daaruit ontsproot LOLA (Linked Organization for Local Authorities).

Fundamenteel in de werking van V-ICT-OR zijn kennisdeling, projectwerking, dienstverlening, netwerking, samenwerking. De groeiende vereniging is niet enkel de belangrijkste belangenbehartiger van de lokale mandataris of ambtenaar in het lokale bestuur, ook voor bedrijven is V-ICT-OR vzw de broodnodige katalysator binnen het ICT en e-gov gebeuren. Even belangrijk is het optreden van V-ICT-OR als motor ter bevordering van de samenwerking tussen centrale overheden (federaal en regionaal), de industrie (vrije markt) en lokale besturen. Dankzij deze samenwerking ontstaan gezamenlijke overheidsinitiatieven inzake ICT-ontwikkelingen afgestemd op de behoeften van de lokale besturen.

Enkele voorbeelden van initiatieven en projecten:

  • platform voor kennisdeling (KPLO)
  • datastandaard voor lokale besturen (OSLO)
  • opleidingen
  • netwerking
  • het opzetten van shared services
  • het hergebruik van overheidsinspanning (templates voor CRM)
  • en toonaangevende evenementen (SHOP-IT en Manage-IT).

Vandaag telt V-ICT-OR meer dan 500 leden.

Ons adres sinds 1/10/2012:  Innovatiecentrum, Mosten 13, Industriezone E17-3, 9160 Lokeren.

                                   

  

 
 
 
 

Ga naar V-ICT-OR                                                 

v-ict-or