V-ICT-OR kenniscentrum

Strategie en coördinatie (CEO)

Eddy Van der Stock staat in voor de strategie en coördinatie van het kenniscentrum. Zijn specialisaties zijn informatieveilgheid, informatiebeheer en standaardisatie - waarbij het OSLO project kenmerkend is. Zijn passie om organisaties in een netwerk te laten samenwerken resulteerde in 2011 met de opstart van de regionale kenniskringen.

 Chief Operations (COO)

Johan Van der Waal is chief operations voor het kenniscentrum.

Johan is e-government expert en staat ondermeer in voor de uitrol van diverse programma's en projecten binnen het kenniscentrum. 

Johan bouwde een rijke ervaring op als Strategisch Adviseur Operatie NUP bij het Kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten (KING).

Chief Information (CIO)

 

Kevin De Backer werkt ondersteunend voor het kenniscentrum rond informatie en kennisvergaring. Zijn kennis ligt sterk vastgelegd rond informatiesystemen en de implementatie hiervan binnen lokale overheden om tot goede beleidsinformatie te komen.


Management Assistente

Viviane Ysewijn assisteert het management in hun takenpakket, voert het secretariaat en neemt de algemene administratie voor haar rekening.

Verder is Viviane verantwoordelijk voor het ledenbeheer van de organisatie


 

Marketting en Communicatie

Organisatie evenementen en kennisdagen

Valérie Hillewaere ondersteunt V-ICT-OR bij het opzetten van kennisdagen en congressen en bij het optimaliseren van de relatie tussen de organisatie en zijn doelgroep.

Ze staat tevens in voor het bedrijfsledenbeheer.

Kim Van de Sande ondersteunt bij het opzetten van kennisdagen en congressen en bij het optimaliseren van de relatie tussen de organisatie en zijn doelgroep.


Boekhouding

NATHALIE

Nathalie De Lausnay neemt de boekhouding en financiële administratie voor haar rekening.


 

Kennisplatform voor Lokale Overheden en ontwikkelingen

Kevin De Backer helpt mee aan het opbouwen van het kennisplatform en alle afgeleide.

 

Kenneth De Winter verzorgt de support van het kennisplatform en alle afgeleide componenten en tools. Hij bouwt het samenwerkingsplatform voor de V-ICT-OR community.


 

KENNISWERKERS

Kennisdomein Infrastructuur en Connectiviteit

Frederik Baert heeft reeds jarenlange ervaring binnen de IT sector, meer specifiek op vlak van infrastructuur, projectwerking, beheer en governance. De afgelopen jaren heeft Frederik deels zijn focus verlegd naar Enterprise Architectuur omdat er meer en meer nood is aan een pragmatische vertaling van beleidsbehoeften naar IT ondersteunde oplossingen.  Frederik neemt binnen V-ICT_OR het beheer van het domein Infrastructuur & Connectiviteit waar, waar hij zijn ervaring toespitst op het begeleiden in ICT architectuur, ICT strategie, en ICT transformatie.

Kennisdomein Informatieveiligheid (security) en GDPR

 

 

Ivo Depoorter is de peetvader van de informatieveiligheid binnen V-ICT-OR. Met zijn boek "Informatiebeveiliging binnen lokale besturen" bracht hij het onderwerp als pionier onder de aandacht. Zijn enorme ervaring binnen dit domein maakt hem de geschikte persoon om ook binnen V-ICT-OR dit dossier te ondersteunen.

 

 

 

Jens Paesmans is levert door zijn kennis van zowel de technische elementen als het implementeren van strategieën binnen Systeem en Netwerk Security, zijn bijdrage als Informatie veiligheidsadviseur voor het kenniscentrum.

Kennisdomein Onderwijs

Christian Ramioul is verantwoordelijk voor de initiatieven en projecten binnen het kennisdomein ‘onderwijs’.

Na een carrière als leerkracht en directeur van een school, heeft hij gedurende 18 jaar een uitzonderlijke expertise en netwerk uitgebouwd als verantwoordelijke voor het onderwijs bij Microsoft.

Niet alleen onderhandelde hij grote raamovereenkomsten, hij ontwierp ook toonaangevende, innovatieve projecten en oplossingen voor een doorgedreven ICT-integratie in het onderwijs.  Sinds 2016 werkt hij als onafhankelijk consulent voor overheidsdiensten, zakenpartners en onderwijsinstellingen. Hij zal de oplossingen van V-ICT-OR toegankelijk maken voor het onderwijs en initiatieven ontwikkelen om scholen te begeleiden naar de technologie van morgen (cloud).

 

Kevin De Backer werkt in samenwerking met de scholen aan verbeterde informatie en technologie concepten.

Kennisdomein Open Data

 

Thimo Thoeye is software engineer en begeleidt samen met Johan Van der Waal de V-ICT-OR projecten rond standaardisatie en automatisering. Samen zorgen ze ook zorgen voor de uitwerking ervan. Thimo is e-strategist bij de Stad Gent en teamlead van het project Citadel on the Move.

Kennisdomein internationale pojecten