Dagelijkse werking

Programmabeheer

Eddy Van der Stock staat in voor de coördinatie van het dagelijks beheer en het programmabeheer.

 Domein Informatiemanagement en Standaardisatie 

Johan Van der Waal is e-government expert en staat ondermeer in voor de uitrol van OSLO, Open Standaarden voor Lokale Overheden. 

Johan bouwde een rijke ervaring op als Strategisch Adviseur Operatie NUP bij het Kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten.

 

   

Domein Infrastructuur en Connectiviteit

Frederik Baertheeft reeds jarenlange ervaring binnen de IT sector, meer specifiek op vlak van infrastructuur, projectwerking, beheer en governance. De afgelopen jaren heeft Frederik deels zijn focus verlegd naar Enterprise Architectuur omdat er meer en meer nood is aan een pragmatische vertaling van beleidsbehoeften naar IT ondersteunde oplossingen.  Frederik neemt binnen V-ICT_OR het beheer van het domein Infrastructuur & Connectiviteit waar, waar hij zijn ervaring toespitst op het begeleiden in ICT architectuur, ICT strategie, en ICT transformatie.

Domein Open Data

 

Thimo Thoeye is software engineer en begeleidt samen met Johan Van der Waal de V-ICT-OR projecten rond standaardisatie en automatisering. Samen zorgen ze ook zorgen voor de uitwerking ervan. Thimo is e-strategist bij de Stad Gent en teamlead van het project Citadel on the Move.

 Domein Informatieveiligheid

 

 

Ivo Depoorter is de peetvader van de informatieveiligheid binnen V-ICT-OR. Met zijn boek "Informatiebeveiliging binnen lokale besturen" bracht hij het onderwerp als pionier onder de aandacht. Zijn enorme ervaring binnen dit domein maakt hem de geschikte persoon om ook binnen V-ICT-OR dit dossier te ondersteunen.

 

 

Domein ICT in de scholen

   Kevin De Backer werkt in samenwerking met de scholen aan verbeterde informatie en technologie concepten.

Domein Kennisplatform voor Lokale Overheden

Kevin De Backer helpt mee aan het opbouwen van het kennisplatform en alle afgeleide.

 

Kenneth De Winter verzorgt de support van het kennisplatform en alle afgeleide componenten en tools. Hij bouwt het samenwerkingsplatform voor de V-ICT-OR community.

Marketing & Communicatie

 

Valérie Hillewaere ondersteunt V-ICT-OR bij het opzetten van kennisdagen en congressen en bij het optimaliseren van de relatie tussen de organisatie en zijn doelgroep.
Administratie en Boekhouding

NATHALIE

Nathalie De Lausnay neemt de boekhouding en financiële administratie voor haar rekening.

 

Viviane Ysewijn neemt het secretariaat en de algemene administratie voor haar rekening.