Internationaal

Om een beter inzicht te krijgen in wat er omgaat in andere landen op het vlak van informatisering bij lokale overheden, is V-ICT-OR toegetreden tot het internationaal samenwerkingsverband LOLA (= Linked Organisation of Local Authorities).

Uit de eerste contacten met de verenigingen uit andere Europese landen blijkt dat er nogal wat overeenkomsten zijn in de onderwerpen die aan bod komen. Zo vinden we de verloning van de ICT-er terug, maar ook de appreciatie van de ICT-dienst en dienstverlening, of de discussie rond de plaats van de ICT-er én de ICT-dienst binnen het bestuur, ...

De eerste Europese projecten kregen intussen reeds vorm. Sinds 2012 is LOLA een NGO waardoor we onder eén vlag kunnen naar buiten komen op Europees en mondiaal vlak.

LOLA - internationale samenwerking lokale besturen.

in collegiale samenwerking met: