Interprofessionele samenwerking

V-ICT-OR gaat in dialoog met verschillende interprofessionele partners en overheden ter ondersteuning van de leden.


De Vlaams Overheid ondersteunt de lokale besturen met betrekking tot informatiemanagement en e-government vanuit Informatie Vlaanderen maar ook ICT infrastructuur vanuit het Facilitair Bedrijf. 


logo_ECG

ECG, het expertisecentrum van gemeentesecretarissen verenigt de gemeentesecretarissen en adjunct-gemeentesecretarissen van Vlaanderen, de referentie-organisatie op vlak van gemeentemanagement.

Het ECG maakt die rol waar door kennis, ervaring en vaardigheden op vlak van gemeentemanagement te verzamelen, te ontwikkelen en te delen.


logo_kortom

KORTOM, Vereniging voor Overheidscommunicatie verenigt ruim 700 communicatieprofessionals die werken in de sector van de overheidscommunicatie. Kortom is er om kennis rond overheidscommunicatie te bundelen en uit te wisselen én een veelheid aan activiteiten te organiseren, om zo het vak te professionaliseren en de deskundigheid van haar leden te vergroten. Kortom ijvert ook voor een cultuur van open en behoorlijk bestuur. 


VLOFIN verenigt de financiële beheerders van Vlaanderen. Ze behartigt en verdedigt de beroepsbelangen van haar leden. Bovendien staat de vzw in voor het opleiden, vormen, informeren en adviseren van de leden over alle aspecten in verband met het beroep van financieel beheerder.


LOGO_VVOS

VVOS, Vereniging van Vlaamse OCMW–Secretarissen, besteedt als actieve beroepsfederatie alle aandacht aan professionele ondersteuning, ervaringsuitwisseling en  samenwerking van de OCMW-secretarissen. 


logo_BELTUG

BELTUG is de grootste vereniging van ICT managers van bedrijven en overheidsorganisaties die gebruik maken van communicatietechnologie en -diensten. BELTUG telt meer dan 1.200 leden en vormt zo een belangrijke netwerkingorganisatie voor de ICT-beslissingsnemers in ons land. BELTUG brengt bedrijven samen om ervaringen uit te wisselen, publiceert aanbevelingen en informeert. BELTUG verdedigt de belangen van de zakelijke ICT-gebruikers bij nationale en internationale overheden.

Contact BELTUG – Knaptandstraat 123 – 9100 Sint-Niklaas - www.beltug.be of info@beltug.be


FEDICT - de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie - werkt voor de federale overheid aan de uitwerking en opvolging van e-government en staat hiertoe de federale overheidsdiensten bij om hun dienstverlening aan burgers, ondernemingen en ambtenaren te verbeteren met behulp van vernieuwende informatie- en communicatietechnologie (ICT). De ondersteunende componenten worden ook lokaal ingezet.

Overzicht

V-ICT-OR heeft een interprofessionele samenwerking met:

  • Beroepsfederaties zoals ECG, VVOS, VLO, KORTOM, BELTUG,
  • Collegafederaties zoals ALGIM, GMIS, KOMMITS, MISA, SOCITM, VIAG, MAV;
  • Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
  • Hogescholen en universiteiten zoals LESSIUS, Hogeschool Gent, Universiteit van Amsterdam en AMS - Antwerp Management School